Terug naar dossier

Het leren van onderwijsprofessionals stimuleren

Over de dimensie

2. Het leren van onderwijsprofessionals stimuleren

Door alle professionals te stimuleren voortdurend te leren, ontwikkel je als organisatie steeds meer expertise die bijdraagt aan de onderwijskwaliteit. Een (gezamenlijk) kwaliteitsbewustzijn en een reflectieve onderzoekende houding vormen de basis voor een cultuur waarin het vanzelfsprekend is dat je jezelf voortdurend verbetert, door scholing en door samen te leren op de werkvloer. Het leren van professionals is verbonden aan de organisatiedoelen, maar ook dienen zij hierin zelf keuzes te kunnen maken. Er is ruimte voor experimenteren en voor het leren van fouten. Schoolleiders en bestuurders spelen een belangrijke rol in het realiseren van een dergelijke cultuur: zij stralen uit dat ze hoge verwachtingen hebben van de professionals, creëren voorwaarden en vervullen een voorbeeldfunctie.

Spiegelkaarten

Spiegelkaarten

Publicaties & links

Spiegelkaart 2. School | Het leren van onderwijsprofessionals stimuleren

Op deze kaart voor schoolleiders en leraren (specialist/teacher leader) is de betreffende dimensie kort omschreven en staan er twee uitdagingen, ofwel weerbarstige aspecten van deze dimensie. Ook staan er op elke spiegelkaart aandachtspunten, suggesties en citaten van scholen.

Publicaties & links

Spiegelkaart 2. Bestuur | Het leren van onderwijsprofessionals stimuleren

Op deze kaart voor bestuurders en beleidsmedewerkers is de betreffende dimensie kort omschreven en staan er twee uitdagingen, ofwel weerbarstige aspecten van deze dimensie. Ook staan er op elke spiegelkaart aandachtspunten, suggesties en citaten van besturen.

Meer informatie

Meer informatie

Publicaties & links

Rol van opleidingen voor schoolleiders

Opleiding en professionalisering van schoolleiders draagt op verschillende manieren bij aan hun functioneren en de schoolorganisatie. Zo leidt scholing van schoolleiders tot meer kennis en vaardigheden op het gebied van onderwijskundig leiderschap en schoolverbetering.

Publicaties & links

Professionaliseringsactiviteiten voor docenten vormgeven

Docentprofessionalisering leidt niet automatisch tot een verandering in de onderwijspraktijk. Onderzoek laat zien dat bepaalde kenmerken van professionalisering het leerproces van docenten kunnen verbeteren. Voorbeelden zijn het stimuleren van reflectie, feedback en samenwerking.

Publicaties & links

Informatie over leernetwerken

Leren in leernetwerken biedt een goede insteek voor de professionalisering van schoolleiders. Het is een vorm van informeel leren die tegemoetkomt aan hun leerwensen. Lees het artikel.

Publicaties & links

Rapportage onderzoek ‘Huisacademies in kaart’

Op welke manier organiseren schoolbesturen professionalisering van leraren? En welke ambities hebben schoolbesturen met hun – veelal nog intern gerichte – huisacademie? Antwoorden op deze vragen en meer lees je in dit verkennende onderzoek waar 75 huisacademies aan hebben meegewerkt. | 2019