Terug naar dossier

Het leren van onderwijsprofessionals stimuleren

Over de dimensie

2. Het leren van onderwijsprofessionals stimuleren

Door alle professionals te stimuleren voortdurend te leren, ontwikkel je als organisatie steeds meer expertise die bijdraagt aan de onderwijskwaliteit. Een (gezamenlijk) kwaliteitsbewustzijn en een reflectieve onderzoekende houding vormen de basis voor een cultuur waarin het vanzelfsprekend is dat je jezelf voortdurend verbetert, door scholing en door samen te leren op de werkvloer. Het leren van professionals is verbonden aan de organisatiedoelen, maar ook dienen zij hierin zelf keuzes te kunnen maken. Er is ruimte voor experimenteren en voor het leren van fouten. Schoolleiders en bestuurders spelen een belangrijke rol in het realiseren van een dergelijke cultuur: zij stralen uit dat ze hoge verwachtingen hebben van de professionals, creëren voorwaarden en vervullen een voorbeeldfunctie.

Spiegelkaarten

Spiegelkaarten

Publicaties & links

Spiegelkaart 2. School | Het leren van onderwijsprofessionals stimuleren

Op deze kaart voor schoolleiders en leraren (specialist/teacher leader) is de betreffende dimensie kort omschreven en staan er twee uitdagingen, ofwel weerbarstige aspecten van deze dimensie. Ook staan er op elke spiegelkaart aandachtspunten, suggesties en citaten van scholen.

Publicaties & links

Spiegelkaart 2. Bestuur | Het leren van onderwijsprofessionals stimuleren

Op deze kaart voor bestuurders en beleidsmedewerkers is de betreffende dimensie kort omschreven en staan er twee uitdagingen, ofwel weerbarstige aspecten van deze dimensie. Ook staan er op elke spiegelkaart aandachtspunten, suggesties en citaten van besturen.

Meer informatie

Meer informatie

Praktijkvoorbeelden & interviews

Praktijkvoorbeeld | Xpect Primair: Benutten van expertise in de lerende organisatie

Sinds januari 2023 is vanuit een fusie tussen de kinderopvanggroep en vier onderwijsbesturen, waaronder Xpect Primair, een kinderopvangorganisatie ontstaan: Xpect Kinderopvang met zo’n 40 verschillende kinderopvanglocaties. Om kinderen optimaal te laten ontwikkelen is niet alleen een prettige, veilige en duurzame leeromgeving nodig, maar ook een goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Praktijkvoorbeeld | Inspiratiemakelaars bij Cadans Primair

In het kader van de versterking van de lerende organisatie vindt Cadans Primair het belangrijk dat leerkrachten bij elkaar inspiratie kunnen opdoen en kunnen leren van elkaar. Vooral het kijken in de keuken van de ander, is een wens die veel leerkrachten hebben. Maar hoe faciliteer je dat als bestuur?

Publicaties & links

Rol van opleidingen voor schoolleiders

Opleiding en professionalisering van schoolleiders draagt op verschillende manieren bij aan hun functioneren en de schoolorganisatie. Zo leidt scholing van schoolleiders tot meer kennis en vaardigheden op het gebied van onderwijskundig leiderschap en schoolverbetering.

Publicaties & links

Professionaliseringsactiviteiten voor docenten vormgeven

Docentprofessionalisering leidt niet automatisch tot een verandering in de onderwijspraktijk. Onderzoek laat zien dat bepaalde kenmerken van professionalisering het leerproces van docenten kunnen verbeteren. Voorbeelden zijn het stimuleren van reflectie, feedback en samenwerking.

Publicaties & links

Informatie over leernetwerken

Leren in leernetwerken biedt een goede insteek voor de professionalisering van schoolleiders. Het is een vorm van informeel leren die tegemoetkomt aan hun leerwensen. Lees het artikel.