Terug naar dossier

Feedbackprocessen stimuleren op alle niveaus in de organisatie

Over de dimensie

4. Feedbackprocessen stimuleren op alle niveaus in de organisatie

Systematisch feedback verzamelen draagt bij aan leerprocessen en aan de onderwijskwaliteit. Het is belangrijk dat de nadruk ligt op het vragen van feedback om daarvan te leren (in plaats van feedback te geven als ongevraagd advies). Het feedbackproces is geen eenrichtingsverkeer, maar een dialoog, waarin de gesprekspartners de feedback gezamenlijk betekenis geven. Goede feedbackprocessen zorgen ervoor dat professionals elkaar, elkaars expertise en elkaars waarden, drijfveren en ambities beter leren kennen. Schoolleiders en bestuurders hebben een voorbeeldrol. Naast goede feedbackprocessen, is het belangrijk dat er op alle niveaus gegevens worden verzameld en benut, die inzicht geven in de kwaliteit van het onderwijs en van de organisatie.

Spiegelkaarten

Spiegelkaarten

Publicaties & links

Spiegelkaart 4. School | Feedbackprocessen stimuleren op alle niveaus in de organisatie

Op deze kaart voor schoolleiders en leraren (specialist/teacher leader) is de betreffende dimensie kort omschreven en staan er twee uitdagingen, ofwel weerbarstige aspecten van deze dimensie. Ook staan er op elke spiegelkaart aandachtspunten, suggesties en citaten van scholen.

Publicaties & links

Spiegelkaart 4. Bestuur | Feedbackprocessen stimuleren op alle niveaus in de organisatie

Op deze kaart voor bestuurders en beleidsmedewerkers is de betreffende dimensie kort omschreven en staan er twee uitdagingen, ofwel weerbarstige aspecten van deze dimensie. Ook staan er op elke spiegelkaart aandachtspunten, suggesties en citaten van besturen.

Meer informatie

Meer informatie

Praktijkvoorbeeld | Meeloopdagen als bestuurder: ‘de zonder-cover boss’

ATO Scholenkring is een stichting met vijftien scholen en kindcentra. We spreken met Ankie de Laat, bestuurder, waarin zij vertelt dat zij het belangrijk vindt om als bestuurder goed zicht te houden op de dagelijkse praktijk en hoe zij dit voor elkaar krijgt.

Publicaties & links

Infographic over feedback als basis voor de lerende organisatie

Uit onderzoek blijkt dat feedback een van de krachtigste middelen is om te leren. Maar alleen als je echt iets wilt leren, anders leidt feedback al snel tot ongevraagd advies. Daarom hebben we het hier over feedback vragen in plaats van feedback geven.

Publicaties & links

Artikel over Onderwijsverbetering door data-geïnformeerd werken

Door data-geïnformeerd te werken, kunnen scholen nagaan wat nu echt de oorzaken van onderwijsproblemen zijn en hierop aansluitend hun onderwijs aanpassen. De kans op succes is dan veel groter.