Terug naar dossier

Een gedeelde visie en ambitie ontwikkelen

Over de dimensie

1. Een gedeelde visie en ambitie ontwikkelen

Een gedeelde en gedragen visie biedt houvast voor het handelen zonder dat het een keurslijf is. De visie is gebaseerd op de waarden van de school/stichting en heeft zowel betrekking op de ontwikkeling van leerlingen als op de ontwikkeling van professionals. Door een gedeelde visie krijgen alle professionals zicht op de beoogde kwaliteit van het onderwijs en op de wijze waarop deze kwaliteit gerealiseerd kan worden. De gezamenlijke visie maakt dat professionals eigenaarschap ervaren en stelt hen in staat om initiatieven te nemen. De visie is toekomstgericht, inspirerend, motiverend en is gebaseerd op waarden die voor iedereen belangrijk zijn. Deze waarden bepalen hoe professionals met elkaar samenwerken en geven richting aan keuzes in het dagelijks handelen. De visie krijgt betekenis door hierover voortdurend met elkaar het gesprek te voeren. Ook helpt het als keuzes expliciet aan de visie worden gerelateerd, zodat duidelijk is waar de school/stichting nu staat en wat de ambities zijn voor verbetering en innovatie.

Spiegelkaarten

Spiegelkaarten

Publicaties & links

Spiegelkaart 1. School | Een gedeelde visie en ambitie ontwikkelen

Op deze kaart voor schoolleiders en leraren (specialist/teacher leader) is de betreffende dimensie kort omschreven en staan er twee uitdagingen, ofwel weerbarstige aspecten van deze dimensie. Ook staan er op elke spiegelkaart aandachtspunten, suggesties en citaten van scholen.

Publicaties & links

Spiegelkaart 1. Bestuur | Een gedeelde visie en ambitie ontwikkelen

Op deze kaart voor bestuurders en beleidsmedewerkers is de betreffende dimensie kort omschreven en staan er twee uitdagingen, ofwel weerbarstige aspecten van deze dimensie. Ook staan er op elke spiegelkaart aandachtspunten, suggesties en citaten van besturen.

Meer informatie

Meer informatie

Praktijkvoorbeelden & interviews

Praktijkvoorbeeld | Gesprekken stafadviseurs met directeur(en) bij Tangent

Tangent is een organisatie voor kindontwikkeling met tien locaties voor kinderopvang en zeventien locaties voor primair onderwijs. Marion van Herk, strategisch beleidsadviseur onderwijsontwikkeling en kwaliteit, vertelt over de tertiaalgesprekken om de portefeuilles van de stafadviseurs beter op elkaar af te stemmen.

Publicaties & links

De schoolleider in verandering

Schoolleiders opgelet! Deze publicatie van de Leiderschapsagenda ondersteunt je bij het ontwikkelen van leiderschap. Met concrete handvatten en voorbeelden.

Publicaties & links

Effectieve interventies om met het team een duurzame visie op onderwijs te ontwikkelen

Schoolleiders in het primair onderwijs die hun team inspireren tot een gedeelde onderwijsvisie schetsen toekomstbeelden en betrekken andere belanghebbenden bij het ontwikkelen van de visie. Dit gaat gemakkelijker in een schoolcultuur waarin teamleden samenwerken en veel contact hebben met elkaar.