Leren door feedback

Leren door feedback

Feedback wordt steeds belangrijker in Samen Opleiden. Het vak van leraar is immers complex en lijkt steeds complexer te worden. Als je leraar wilt worden, vraagt dat veel kennis en vaardigheden, maar ook een houding die erop is gericht om jezelf een leven lang te blijven ontwikkelen. Leraren zijn nooit uitgeleerd en leren in de opleiding al om zelf sturing te geven aan de eigen ontwikkeling.

Om je ontwikkeling zelf te sturen, heb je als aanstaande leraar inzicht nodig in je eigen leerproces: wat kan je al, wat vind je nog moeilijk, hoe kun je dat leren en waar of met wie gaat dat het beste? Naast reflectie, is feedback een belangrijk hulpmiddel om inzicht te krijgen in je eigen leerproces. Feedback van anderen geeft aanstaande leraren een ander – aanvullend – perspectief op hun eigen ontwikkeling en maakt hen bewust van zogenaamde ‘blinde vlekken’.

Feedbackvaardigheden zijn ook voor docenten van belang om elkaar en externe partners om feedback te vragen en op basis daarvan te leren en hun onderwijs te verbeteren. Het ontwikkelen van een feedbackcultuur is dan ook een van de dimensies van een lerende organisatie, zie het dossier lerende organisatie.

Dit dossier geeft inzicht in wat er allemaal bij een feedbackproces komt kijken en reikt tools en handvatten aan om een effectief feedbackproces te organiseren.

Katern

Katern

Publicaties & links

Katern | Leren door feedback

Feedback wordt steeds belangrijker in Samen Opleiden. Dit katern geeft inzicht in wat er allemaal bij een feedbackproces komt kijken en reikt tools en handvatten aan om een effectief feedbackproces te organiseren.

Tools

Tools

Tools & Scans

Feedback ontvangen is best lastig! 6 valkuilen

Voor (toekomstige) professionals biedt feedback op de werkplek belangrijke kansen om te blijven ontwikkelen en het werk te verbeteren. Maar bij het ontvangen van feedback liggen enkele valkuilen op de loer. Collega’s van universiteit Utrecht ontwikkelden een poster met 6 veel voorkomende valkuilen bij het ontvangen van feedback. Deze poster geeft een aantal overtuigingen en vragen om feedbackontvangers te helpen deze valkuilen te voorkomen of om eruit te komen.

Tools & Scans

Tool Competenties feedbackgeletterdheid

Boud en Dawson beschrijven op basis van onderzoek 19 competenties op macro-meso en micro niveau. Voor het werk van de opleidingscoaches en basisschool coaches zijn de competenties op het meso en micro niveau vooral herkenbaar. Deze tool bevat een overzicht.

Tools & Scans

Tool Reflecteren op de kwaliteit van de dialoog

Deze compacte tool geeft een aantal concrete aandachtspunten om te helpen bij het reflecteren op de kwaliteit van de dialoog.

Tools & Scans

Tool single point rubric

Een single point rubric is een instrument dat studenten helpt om hun eigen werk te beoordelen en daarbij nieuwe doelen te formuleren. Het geeft een overzicht van criteria of succesfactoren bij een bepaalde leeruitkomst of leerdoel.

Tools & Scans

Tool rollen docent | Wat doen feedbackgeletterde opleidingscoaches en basisschool coaches?

Boud en Dawson hebben competenties beschreven op basis van onderzoek naar leraren in het hoger onderwijs die bekend zijn met feedbackgeletterdheid en hier veel ervaring mee hebben. Ze beschrijven op basis van dit onderzoek in totaal 19 competenties op macro-meso en micro niveau. Dit overzicht is te gebruiken als praatpapier om met elkaar deze competenties te verkennen.

Tools & Scans

Daily Start-Up

Om studenten op de werkplek meer bewust te maken van hun leren en het feedbackproces is deze Start-Up ontwikkeld. Studenten en werkplekbegeleiders (mentoren) starten de dag met het uitwisselen van leerdoelen en feedbackvragen. Zo kunnen studenten leren van professionals en vice versa en een professionele houding ten aanzien van feedback ontwikkelen.

Tools & Scans

Tool Cirkel van invloed en betrokkenheid

Het werken met de cirkel van invloed en betrokkenheid kan je helpen om te gaan met ongewenste en negatieve emoties die je kan ervaren bij het ontvangen van feedback. En kan je helpen om meer regie te nemen over je eigen leerproces.

Tools & Scans

Feedbackprocessen in je onderwijs – Gids voor docenten

Deze gids ondersteunt docenten bij het inrichten van het feedbackproces in het onderwijs. Diverse leerinterventies staan beschreven die als doel hebben de rol van studenten in het feedbackproces te vergroten. Ze dragen bij aan het meer feedbackgeletterderd maken, zodat studenten zich ook bekwaam genoeg voelen om zich deze rol eigen te maken.

Tools & Scans

Feedback (leren) vragen. Zo doe je dat! Handreiking voor studenten

Met het vragen van feedback is het de bedoeling dat jij als student zicht krijgt op waar jij op dit moment staat in relatie tot wat er van jou verwacht wordt. Deze handreiking geeft tips waarmee jij gerichte feedbackvragen leert stellen, zodat jij straks de startbekwame professional wordt, die zich een leven lang blijft ontwikkelen.

Tools & Scans

Feedback (leren) vragen. Zo doe je dat! Handreiking voor docenten en werkveld

Deze handreiking geeft tips waarmee jij als docent en als werkveldpartner effectieve feedback kunt (leren) geven en de student kunt leren gerichte feedbackvragen te stellen zodat deze straks de startbekwame professional wordt, die zich een leven lang blijft ontwikkelen.

Tools & Scans

Complextool

Tool voor het beoordelen van de complexiteit van vraagstukken uit de praktijk in een HBO-context. Het doel is het kunnen beoordelen van de complexiteit van (hybride) vraagstukken die geschikt zijn voor het leren van (aankomende) professionals en opleiders. Deze tool kan zowel gebruikt worden door opleiders, als door studenten en werkveld.

Tools & Scans

Handreiking kalibreersessies

Deze tool bevat een handreiking voor het organiseren van een kalibreersessie. Dit is een praktische vorm om onderdelen van portolio’s van studenten gezamenlijk te reviewen.

Tools & Scans

Bevorderen van feedbackdialoog

Deze dialoogkaart ondersteunt studenten bij het stellen van vragen aan elkaar met betrekking tot hun leerproces en feedbackproces in verschillende fasen van het proces. Het instrument voor feedbackanalyse ondersteunt studenten bij het samen analyseren van ontvangen feedback. De dialoogkaart Boek’m stimuleert de dialoog over kwaliteit tussen studenten.

Tools & Scans

Handreiking comparative judgement

Bij het beoordelen van feedback gaat het erom hoe de student feedback interpreteert en in hoeverre hij analyseert waar de feedback precies betrekking op heeft wat betreft zijn eigen handelen als leerkracht. Het beoordelen van het eigen werk kunnen studenten goed oefenen middels peerfeedback of door hun werk te vergelijken met dat van anderen (comparative judgement).

Tools & Scans

Doel van de feedbackvraag bepalen

Feedback kan je om verschillende redenen vragen. Zo bestaat er ‘feedback op het leren’ en ‘feedback op de prestatie’. Het is belangrijk om van te voren te bedenken met welk doel je feedback vraagt. Aan de hand van dit schema kun je bepalen welke feedbackvraag voor jou het meest geschikt is.

Tools & Scans

Naar een krachtige feedbackvraag | CLOSER to SUPER POWER

Feedbackgeletterdheid is een proactief proces van vragen, analyseren, gebruiken en terugkoppelen van informatie over de eigen prestatie of leeraanpak. Dit document beschrijft drie dingen die je kunt doen om nog meer profijt te hebben van feedback bij het vragen, analyseren, gebruiken en terugkoppelen.

Podcast

Podcast

Podcast Samen Onderzoeken #8 | Leren door feedback

In deze achtste aflevering van de podcast Samen Onderzoeken gaan we in gesprek over feedbackgeletterdheid, ofwel Leren door feedback. Gebaseerd op het dossier Leren door feedback. Als je leraar wilt worden, vraagt dat veel kennis en vaardigheden, maar ook een houding die erop is gericht om jezelf een leven lang te blijven ontwikkelen. Leraren zijn […]

Luister podcast