Leertraject | Samenwerken aan lerende organisaties

Op bestuurs- en schoolniveau

Hoe zorg je ervoor dat je bestuur en scholen lerende organisaties worden? In een lerende organisatie wordt systematisch en onderbouwd gewerkt aan onderwijskwaliteit en heerst een fijn leer- en werkklimaat. In dit leertraject krijg je als duo van bestuurder en beleidsadviseur inzichten, kennis en handvatten voor het bevorderen van een cultuur waarin op alle niveaus van en met elkaar wordt geleerd. En wat je leert breng je direct in de praktijk.  

Samen leren en verbeteren 

Dit leertraject is bedoeld voor bestuurders en beleidsadviseurs op het gebied van kwaliteit en innovatie, onderwijs, kwaliteitszorg of HRM, uit hetzelfde bestuur. Je schrijft je in als duo. Samen kun je ervoor zorgen dat zaken echt veranderen of verbeteren binnen je organisatie. Ieder vanuit de eigen rol, taak of specialisme.  

Lerende organisatie is de basis voor aanpak opgaven  

Als bestuurder en beleidsadviseur sta je samen voor de opgave om de organisatiestructuur en -cultuur zo in te richten dat scholen duurzaam en systematisch hun onderwijskwaliteit verbeteren. Tegelijkertijd merk je dagelijks de gevolgen van het lerarentekort. Een lerende organisatie is een goede basis om aan deze opgaven te werken. Lerende organisaties (schoolbesturen en scholen) zijn in staat zich te ontwikkelen en te innoveren. Bovendien willen leraren en schoolleiders er graag werken.  

Aan de slag 

Tijdens dit leertraject leer je hoe je als duo en vanuit je eigen rol een lerende organisatie kan bevorderen. Al tijdens het traject maak je de koppeling met de praktijk en leer je van anderen.  

  • Tussen de bijeenkomsten door breng je het geleerde in de praktijk in je eigen organisatie. Je krijgt opdrachten mee die je grotendeels kunt uitvoeren binnen lopende activiteiten in je bestuur.  
  • Daarnaast plan je tussentijds uitwisselingsmomenten met een ander deelnemend duo.  
  • Ook krijg je een kijkje in de keuken van een bestuur dat al langere tijd actief werkt aan het zijn van een lerende organisatie.  

Wat levert dit leertraject je op?

  • Gezamenlijke visie op lerende organisaties 
  • Inzicht in je rol bij het stimuleren en ondersteunen van lerende organisaties 
  • Handvatten om zelf een lerende organisatie te creëren  
  • Kennis over de toepassing en benutting van onderzoek en wetenschappelijke inzichten 
  • Netwerk van bestuurders en beleidsadviseurs op het gebied van lerende organisaties

Deskundige begeleiding

De leergang wordt begeleid door Anje Ros: lector leren en innoveren bij Fontys Hogescholen. Daarnaast is ze verbonden aan het Platform Samen Onderzoeken en verzorgt ze al sinds de start van de PO-Academie leertrajecten. Rode draad in haar werk is het bevorderen van onderzoeksmatig leiderschap en het ondersteunen van lerende organisaties. Naast Anje Ros zullen verschillende beleidsadviseurs van de PO-Raad een bijdrage leveren. 

Programma

Het uitgebreide programma is op deze pagina te bekijken.

Praktische informatie

Wanneer: 1 oktober 2024 – 4 maart 2025
Betreft: 5 lesdagen
Kosten: € 2500,00 per duo (exclusief btw)
Waar: PO-Raad, Aidadreef 4, 3561 GE Utrecht
Aanmelden: Kan via dit formulier