Vacature Projectmedewerker Project Kennistafel Effectief Leesonderwijs (0,4 fte)

De Kennistafel – een initiatief van de PO-Raad en de VO-raad – brengt experts uit onderwijs en onderzoek bijeen om te werken aan de ontsluiting van kennis over goed leesonderwijs, het in kaart brengen van witte vlekken in het onderzoek en regievoering ten aanzien van de kennisinfrastructuur voor het leesonderwijs. Met een bijdrage van het ministerie van OCW kan de kennistafel tot en met 2028 zijn werk blijven doen.

Belangrijke projecten die op stapel staan zijn:

  1. De verkenning naar de opzet van een Expertisepunt Taal 
  2. Het ontwikkelen van een Kwaliteitskader voor leermiddelen op het gebied van taal 
  3. Het opzetten van het project voorbeeldscholen, waardoor scholen laagdrempelig bij een voorbeeldschool op bezoek kunnen
  4. De lancering van een onderzoeksagenda
  5. Het ontwikkelen van een plan voor taalonderwijs op de lerarenopleidingen

Voor de kennistafel is men op zoek naar een projectmedewerker. Zie hier de vacature. Ken of ben jij iemand met interesse? Laat het weten!