Oproep | Expertscholen

In 2023 is het programma Ontwikkelkracht gestart, gefinancierd door het Nationaal Groeifonds voor 10 jaar. Het doel is om te investeren in kennisdeling, effectieve interventies, het versterken van de onderzoeks- en verbetercultuur, en het professionaliseren van leraren en schoolleiders. Meer informatie hierover is te vinden op www.programmaontwikkelkracht.nl

Een belangrijk onderdeel van dit programma is de oprichting van een netwerk van Expertscholen. Scholen die gedurende een aantal jaar goede resultaten halen met een bepaalde aanpak, deze aanpak goed hebben onderbouwd, evidence-informed werken en een sterke professionele cultuur hebben, kunnen worden opgeleid tot Expertschool Ontwikkelkracht. Nadat scholen het selectieproces hebben doorlopen, gaan we gezamenlijk met de school aan de slag om de aanpak en expertise overdraagbaar en bruikbaar te maken voor andere scholen. Na deze fase vervullen deze scholen de rol van opleider voor andere scholen en zijn zij ambassadeur voor evidence-informed werken. De uren voor zowel deelname aan het opleidingsprogramma als het ontwikkelen en verzorgen van een leertraject voor andere scholen worden volledig vergoed.

In deze folder staat meer informatie over het systeem van expertscholen. Het is een interactieve pdf met meer informatie als je met je muis over de stappen in het stappenplan gaat. Voor het komende schooljaar (2024/2025) kunnen er tien scholen opleiden tot Expertschool Ontwikkelkracht, zowel in het PO als in het VO. Het programma is op zoek naar hele goede scholen die uitblinken in een bepaalde aanpak die geworteld is in onderwijsonderzoek en een cultuur hebben waarin het verbeteren van het onderwijs in teams een structurele plek heeft.

Bekijk de folder