Samen onderzoekend werken in een consortium van onderwijs- en onderzoeksprofessionals

Samenwerking tussen onderwijsprofessionals en onderzoekers, wanneer loopt die nou goed, met opbrengsten voor praktijk en wetenschap? Dit artikel beschrijft hoe het consortium Tools voor Teamleren de onderzoekende samenwerking tussen onderwijs- en onderzoeksprofessionals in 2019-2022 heeft vormgegeven en wat het in de loop der jaren daaruit heeft geleerd.

Het consortium Tools voor Teamleren, bestaande uit masteropgeleide teacher leaders in het mbo en onderwijsonderzoekers van daarbuiten, heeft zich sinds 2014 gebogen over de versterking van de rol van de masteropgeleiden. Het consortium beschouwde zich daartoe als een Research Practice Partnership (RPP), en wilde daarmee zowel werken aan oplossingen voor praktijkvraagstukken als bijdragen aan de stand van de wetenschappelijke kennis.

Dit artikel beschrijft hoe dit consortium de onderzoekende samenwerking tussen onderwijs- en onderzoeksprofessionals in 2019-2022 (een door NRO gesubsidieerde projectperiode) heeft vormgegeven en wat het in de loop der jaren daaruit heeft geleerd. Kwalitatief vragenlijstonderzoek aangevuld met reflectieve gesprekken binnen het consortium leverde inzichten op over hoe consortiumleden het proces van collectief leren binnen een RPP kunnen versterken. Hierbij heeft het wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek als vliegwiel gewerkt voor zowel het werken aan praktijkvraagstukken in de scholen, als het ontwikkelen van breder bruikbare en relevante inzichten voor praktijk en wetenschap.

Lees artikel