Terugblik webinar | De rol van de schoolleider bij de verbetering van het leesonderwijs

De Kwaliteitswaaier Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen laat zien dat er, naast leraren, bestuurders en leescoördinatoren een belangrijke rol is weggelegd voor schoolleiders bij de verbetering van het leesonderwijs.

Tijdens het webinar op 7 december jl. lichtte Mirjam Snel (voorzitter Kennistafel Effectief Leesonderwijs) de Kwaliteitswaaier toe. Schoolleiders Mark Brijan (VO – de Marke) en Linda Pereboom (PO – Cazemierschool) vertelden hoe zij in hun rol als schoolleider werken aan het bevorderen van het leesonderwijs op school. Het webinar is hieronder terug te kijken.

Meer informatie

Webinar