Actueel | Subsidie voor kennisnetwerken voor oplossing regionale onderwijsvragen

Bestaande regionale kennisnetwerken kunnen financiële steun krijgen om een oplossing te vinden voor onderwijsvraagstukken die spelen in de regio. Het NRO heeft daartoe de subsidieregeling Samenwerken aan onderwijskwaliteit in de regio 2024 opengesteld. Doel van de regeling is om de onderwijskwaliteit in de regio te verbeteren, door samen kennis te ontwikkelen en deze door te vertalen naar de onderwijspraktijk. Bijkomend effect is dat zo de verbindingen tussen onderzoek, beleid en praktijk in de regio sterker kunnen worden. De projecten hebben een maximale looptijd van vier jaar.

Het NRO stelt voor deze regeling in totaal € 6,6 miljoen beschikbaar. Netwerken binnen het primair onderwijs (inclusief vve en gespecialiseerd onderwijs), voortgezet onderwijs (inclusief vso) en middelbaar beroepsonderwijs kunnen aanvragen indienen. Ook kunnen sectoroverstijgende projecten meedingen. Voor elk van de genoemde sectoren en voor sectoroverstijgende projecten is € 1,65 miljoen beschikbaar. Per project kan maximaal € 550.000,- worden aangevraagd. De netwerken dienen ook ‘eigen geld’ in het project te steken; per project is een eigen bijdrage van minimaal 10 procent en maximaal 25 procent van het aan te vragen bedrag verplicht. Deze cofinanciering of eigen bijdrage kan zowel in cash als in kind worden geleverd.

Aanvraag indienen

Om mee te kunnen dingen moeten aanvragers uiterlijk op de ochtend van 25 januari 2024 een intentieverklaring indienen. In die verklaring leggen ze de hoofdaanvrager en de sector waarop het project betrekking heeft definitief vast. De regeling werkt daarnaast met vooraanmeldingen. De Programmaraad voor wetenschappelijk onderwijsonderzoek besluit begin 2025 over de uiteindelijke aanvragen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud en voorwaarden van deze subsidieregeling verwijzen we u naar de call for proposals Samenwerken aan onderwijskwaliteit in de regio 2024. Het is de tweede keer dat deze subsidieregeling wordt opengesteld. Meer informatie over dit onderzoeksprogramma en over de eerder toegewezen projecten vind je op de programmapagina Samenwerken aan onderwijskwaliteit in de regio.

Bron: Website NRO