Gratis toegang tot wetenschappelijke literatuur met drie jaar verlengd voor onderwijsprofessionals

De komende drie jaar kunnen onderwijsprofessionals in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo gratis gebruik blijven maken van EBSCO Education Source: een database met wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek.

Met ruim 1 miljoen vrij verkrijgbare artikelen biedt EBSCO Education Source onderwijsprofessionals een unieke kans om hun lespraktijk te versterken met kennis uit onderzoek. Via Voordeleraar.nl kunnen leraren en andere onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo zich sinds 2019 aanmelden voor gratis toegang. Sindsdien volgden bijna 16.000 registraties.

Dit initiatief begon als pilot; jaarlijks verkenden de initiatiefnemers  of de gratis toegang kon worden verlengd. De toegang wordt nu met drie jaar verlengd: tot 1 november 2026 hebben onderwijsprofessionals gratis toegang tot EBSCO Education Source.

Aanmelden voor gratis toegang

Wil je toegang tot de database? Er zijn twee manieren:

  • Voor onderwijsprofessionals in het vo en mbo: het is niet nodig je aan te melden, je kunt eenvoudig inloggen via Entree Federatie van Kennisnet met jouw eigen schoolaccount.
  • Voor onderwijsprofessionals in het po: werk je in het po en is je school nog niet aangesloten bij Kennisnet Entree Federatie? Dan kun je je aanmelden via de KB, de nationale bibliotheek. Via de KB kun je gebruik maken van OpenAthens voor de authenticatie. 

Over Voordeleraar.nl

In de afgelopen jaren hebben leraren herhaaldelijk aangegeven dat zij worden belemmerd in het raadplegen van wetenschappelijke publicaties. Toegang tot wetenschappelijke publicaties over onderwijsonderzoek is voor leraren belangrijk voor het vormgeven van hun onderwijs. Wetenschappelijke artikelen bevinden zich nog vaak achter een betaalmuur.

Voordeleraar.nl is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), de KB, PO-Raad, VO-raad en MBO Raad. Samen zetten de initiatiefnemers zich in om onderwijsprofessionals duurzaam toegang te bieden tot wetenschappelijke literatuur.

Meer info en aanmelden?

Ga naar Voordeleraar.nl.