Onderwijsinterventies nog toegankelijker maken: denk mee met het NRO!

Het NRO zoekt leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair en voortgezet onderwijs die hun mening willen geven over ons kennisknooppunt Onderwijskennis.nl. Jouw inbreng is van belang om kennis uit onderzoek nog toegankelijker te maken voor het onderwijs.

Onderwijskennis.nl

 biedt toepasbare kennis uit onderzoek voor iedere leraar, schoolleider en schoolbestuurder. Hier vind je een overzicht van wat we weten uit onderzoek over belangrijke thema’s in het onderwijs. Denk aan kennis en vaardigheden, welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling en professionalisering. Ook vind je er leidraden, antwoorden op praktijkvragen, en andere kennisbronnen.

De informatie op Onderwijskennis.nl komt tot stand in nauwe samenwerking met onderwijsprofessionals en onderzoekers. Jouw inbreng is van belang! We horen graag wat je vindt van de website, zowel de vorm als de inhoud. Ook zijn we benieuwd wat je verder zou willen zien over concrete onderwijsinterventies. In de toekomst willen we deze interventies een plek geven op Onderwijskennis.nl.

Zo doe je mee

Meedoen kan op twee manieren:

  • Door het invullen van een enquête. (15 min.). De vragenlijst is opgesteld door KBA Nijmegen en Expertisecentrum Nederlands; antwoorden worden anoniem verwerkt.
  • Door deel te nemen aan een online focusgroep (1 uur). We bespreken twee prototypen voor het presenteren van onderwijsinterventies. Je kunt je voor 27 oktober aanmelden via KBA Nijmegen