Wat moet er in de Onderzoeksagenda Leesonderwijs staan?

Binnen de Kennistafel Effectief Leesonderwijs vindt er uitwisseling plaats tussen wetenschappelijke onderzoekers van hogescholen en universiteiten en mensen uit de praktijk over het bevorderen van effectief onderwijs. Vanuit de kennistafel hebben we gemerkt dat er veel onderzoek gedaan is naar de elementen van effectief leesonderwijs, maar dat er ook nog kennis ontbreekt of dat niet alle kennis voldoende onderzocht is binnen het Nederlandse onderwijs. Daarom maken we een Onderzoeksagenda Leesonderwijs en hierbij hebben we jouw hulp nodig!

De Onderzoeksagenda Leesonderwijs is een overzicht met daarin de belangrijkste vraagstukken uit de onderwijspraktijk waar meer onderzoek naar nodig is en waarmee we het leesonderwijs kunnen verbeteren of versterken. Wij vinden het belangrijk om hierbij jouw ervaring als leraar, schoolleider, bestuurder, onderzoeker of lerarenopleider te horen en vragen je welke kennis er volgens jou nodig is om het leesonderwijs in het po, vo en lerarenopleidingen te verbeteren.

Online verdiepingssessies onder begeleiding van hoogleraren

Graag gaan we met jou in gesprek tijdens één van onze online verdiepingssessies. Op 4 oktober 2023 vindt van 15.00 tot 16.00 uur een sessie plaats onder begeleiding van prof. dr. Paul van den Broek, Hoogleraar Cognitieve en Neurobiologische Grondslagen van Leren en Doceren, universiteit Leiden en prof. dr. Eliane Segers, hoogleraar aan het Behavioural Science Institute en Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling. Op 9 oktober 2023 vindt van 15.00 tot 16.00 uur een sessie plaats onder begeleiding van prof. dr. Roel van Steensel, hoogleraar Leesgedrag Vrije Universiteit Amsterdam.

Aanmelden en win het boek Leer ze lezen!

Je kunt jouw inzichten via het onderstaande formulier met ons delen. Onder de deelnemers verloten we 25 exemplaren van het boek Leer ze lezen! en de Kwaliteitswaaier Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen.

Mocht je nog vragen hebben neem dan contact op met Sander Dankelman (s.dankelman@poraad.nl).