Podcast Samen Onderzoeken #7 | Primoraten

In deze zevende aflevering van de podcast Samen Onderzoeken gaan we in gesprek over Primoraten. Een Primoraat is een beweging die op iedere school gestart kan worden en wordt geleid door een Primor. De rol van Primor kan bijvoorbeeld worden ingevuld door een academisch geschoolde leerkracht. Het doel van een Primoraat is om het evidenced-informed handelen te versterken op een school of binnen een stichting, door de leerkracht ‘in the lead’ te zetten. Daarnaast wordt alle kennis actief met elkaar gedeeld in het netwerk Primoraten. De BAB – Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs – zet zich in voor Primoraten. De beroepsvereniging vormt een groot netwerk van academici die in het basisonderwijs werkzaam zijn. Bij de BAB bestaat het Kernteam Primoraten. Wanneer een school een Primoraat start, kunnen ze contact opnemen met dit kernteam voor actieve ondersteuning en begeleiding.

Luisteren

Luister mee: Direct online of via Spotify, Apple Podcasts (iTunes) of Stitcher

Meerwaarde Primoraat

Wat is eigenlijk de meerwaarde van een Primoraat en wat zijn de opbrengsten voor scholen en leerlingen? Hierover gaan we in gesprek met onze gasten: Marit Kruiskamp (kwaliteitsmanager stichting Katholiek Onderwijs Enschede (SKOE) en lid van het kernteam Primoraten), Iris Visser (leerkracht basisschool Paulus en Primor ‘Onderwijs vanuit hoge verwachtingen’) en Manon Nieuwenkamp (leerkracht basisschool de Windroos en Primor ‘Leren voor later’, Wetenschap & Techniek).

Op de vraag waarom een Primoraat belangrijk is, licht Marit toe: “Er zijn veel initiatieven in het land op het gebied van evidence-informed werken. We zagen echter dat de antwoorden soms wat ver van de context af stonden. Door de mensen van het veld zelf een rol te geven en het proces te ondersteunen willen we echt een slag slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en de onderwijspraktijk. De leerkracht formuleert zelf de onderzoeksvraag en betrekt daarbij experts vanuit de wetenschap. We vinden het heel belangrijk om te starten bij de ervaring van de leerkracht. De leraar is in the lead”.

Is een school met een Primoraat een betere school?

“Je maakt leraren bewuster van hun handelingsgedrag”, vertelt Manon. “Er ontstaat meer focus op de vraag waarom we dingen op een bepaalde manier aanbieden”. “Op de korte en lange termijn verwacht ik zeker dat het leidt tot betere scholen in de zin dat we de brede opbrengsten verbeteren”, vult Marit aan. “Dus niet smal taal en rekenen maar ook het zelfvertrouwen, het zelfbewustzijn van de leerlingen. De leerling moet er beter van worden, anders draaien we aan de verkeerde knoppen”.

Iris vertelt over het effect op leerlingen vanuit haar Primoraat ‘Kansrijk onderwijs vanuit hoge verwachtingen’. “Zie je als leerkracht hun kansen en mogelijkheden? Hoe praat je over de leerlingen? Wat straal je uit als leerkracht? Ben je je bewust van je eigen verwachtingen van je leerlingen? Wat doet dat met de leerlingen? Als team zijn we bezig met het ons bewust worden van onze verwachtingen. Het zijn dingen waar je de volgende dag al direct mee aan de slag kan”, aldus Iris.

“Bezig zijn met schoolontwikkeling moet doorgaans plaatsvinden in de uren na school”, zegt Marit. “Een Primor krijgt wekelijks tijd. Dit versnelt en verdiept de schoolontwikkeling. Wat werkt nu echt? Het antwoord zit soms in kleine dingen die maken dat we het anders kunnen doen”.

We zien het enthousiasme van leerkrachten en meer werkgeluk als directe opbrengst van Primoraten

Marit

Toekomst van de Primoraten

“We zijn als kernteam nu nog aan het pionieren. In de toekomst willen we de Primoraten als een stichting neerzetten. Zodat er ook tijd komt om beleidsmatiger aan de slag te gaan en we vast kunnen gaan leggen wat heeft gewerkt. Welke valkuilen hebben we doorlopen? Wat werkt er in de begeleiding? Hoeveel Primoren kunnen we tegelijkertijd online goed op het proces begeleiden zodat ze vanuit het kernteam voldoende tijd en ondersteuning ervaren? Er vindt nu kennisdeling intern plaats binnen de stichting, maar hoe delen we de kennis via de Primoren over de stichtingen heen”, vertelt Marit over de toekomst.

Wat zou je andere leerkrachten adviseren die erover nadenken om Primor te worden? “Gewoon doen, het is hartstikke leuk”, zegt Manon. “De rol als Primor heeft voor mij mijn werkplezier verhoogd. Daarnaast is het fijn als je weet hoe je een onderzoek doet, hoe je goed kan beargumenteren en/of een goede onderbouwing kunt geven richting de school en collega’s en daarbij alles vanuit de praktijk blijft bekijken. Ik voel beter aan hoe ik die vertaalslag kan maken. Daardoor landt het ook beter in de school”.

Je wilt als Primor graag iets leveren, je wilt de scholen verder helpen. Ik heb ook feedback gevraagd op mijn onderzoek aan mensen uit het vakgebied. Het Primorschap vergroot mijn wereld als leerkracht

Manon

Marit vult aan: “Vanuit het kernteam hebben we wenselijke competenties voor een Primor in beeld gebracht. Van belang voor een Primor zijn onderzoekende vaardigheden, het doen van literatuuronderzoek, de vertaalslag kunnen maken naar de praktijk en het in beeld brengen van de context.

Heb je interesse in het Primoraatschap? Leg dan contact met één van de Primoraten in het land of vind alles over Primoraten op de website van de BAB, sluit Marit de podcast af.