Schoolbesturen lanceren advies voor versterking van de basisvaardigheden 

Wat kunnen schoolbesturen doen om de basisvaardigheden binnen hun schoolorganisatie te versterken? Deze vraag stond centraal binnen de Adviesgroep Basisvaardigheden. Hun bevindingen, adviezen en praktische tools zijn gebundeld in een handreiking voor schoolbesturen.

Het versterken van de basisvaardigheden is een grote opgave waar zowel het onderwijs, wetenschap, lerarenopleidingen als de politiek voor aan zet zijn. De adviesgroep basisvaardigheden, bestaande uit zeven leden van de PO-Raad, is eind 2022 voortvarend van start gegaan. In vijf bijeenkomsten hebben zij het advies uitgewerkt, hierbij hebben zij zich laten inspireren door wetenschappers op het vlak van taal en rekenen. Het Platform Samen Onderzoeken en enkele producten van het platform maken onderdeel uit van dit advies.

Bekijk hier het Advies de rol van de schoolbestuurder in het versterken van de basisvaardigheden.