Dossier | Leren door feedback

Feedback wordt steeds belangrijker in Samen Opleiden. Het vak van leraar is immers complex en lijkt steeds complexer te worden. Als je leraar wilt worden, vraagt dat veel kennis en vaardigheden, maar ook een houding die erop is gericht om jezelf een leven lang te blijven ontwikkelen. Leraren zijn nooit uitgeleerd en leren in de opleiding al om zelf sturing te geven aan de eigen ontwikkeling.

Om je ontwikkeling zelf te sturen, heb je als aanstaande leraar inzicht nodig in je eigen leerproces: wat kan je al, wat vind je nog moeilijk, hoe kun je dat leren en waar of met wie gaat dat het beste? Naast reflectie, is feedback een belangrijk hulpmiddel om inzicht te krijgen in je eigen leerproces. Feedback van anderen geeft aanstaande leraren een ander – aanvullend – perspectief op hun eigen ontwikkeling en maakt hen bewust van zogenaamde ‘blinde vlekken’.

Feedbackvaardigheden zijn ook voor docenten van belang om elkaar en externe partners om feedback te vragen en op basis daarvan te leren en hun onderwijs te verbeteren. Het ontwikkelen van een feedbackcultuur is dan ook een van de dimensies van een lerende organisatie, zie het dossier lerende organisatie.

Dit dossier geeft inzicht in wat er allemaal bij een feedbackproces komt kijken en reikt tools en handvatten aan om een effectief feedbackproces te organiseren.