Werken en leren in externe netwerken

Steeds meer scholen nemen deel aan netwerken. Het is een manier om informatie uit te wisselen, middelen te delen en activiteiten aan elkaar te verbinden. Het is lastig te zeggen wat de precieze opbrengsten van deelname aan een netwerk zijn op bijvoorbeeld leerresultaten van leerlingen. Dat komt omdat er veel factoren zijn die hier invloed op hebben. De opbrengsten die deelnemers noemen gaan voornamelijk over hun ervaring wat betreft het functioneren van de netwerken en de opbrengsten hiervan voor henzelf en voor de school. Denk bijvoorbeeld aan het verwerven van nieuwe inzichten door samenwerken en reflecteren met partners uit het netwerk en het ontwikkelen van duurzame samenwerkingsrelaties.

Belangrijk om te realiseren is dat samenwerking met externe (onderwijs)professionals niet automatisch leidt tot collectief leren of een meerwaarde voor een schoolteam. Er zijn randvoorwaarden die eraan bijdragen dat de samenwerkingsdoelen worden behaald en er sprake is van een effectief netwerk.

Onderwijsmetkennis.nl heeft een pagina boordevol informatie over werken en leren in externe netwerken opgeleverd. Neem vooral een kijkje!