Benutting van kennis uit onderzoek bevorderen in het onderwijs: hoe doe je dat?

Hoe zorg je ervoor dat kennis uit (praktijkgericht) onderzoek terechtkomt bij onderwijsprofessionals die bezig zijn met onderwijsvernieuwing? Dat is een centrale vraag van veel onderwijswetenschappers, aangezien wetenschappelijke kennis niet vanzelfsprekend de weg vindt naar de onderwijspraktijk. Patricia Brouwer, senioronderzoeker bij Lectoraat Werken in Onderwijs – HU en Lectoraat Beroepsonderwijs – HU doet hier samen met consortiumpartners onderzoek naar in het door NRO gefinancierde project Werken aan duurzame onderwijsvernieuwing in de context van Practoraten.

Op de door NRO en OCW georganiseerde kennismarkt voor beleid: inzichten uit onderzoek mbo gingen onderzoekers Patricia Brouwer (HU) en Carlos van Kan (HAN) met beleidsmakers in gesprek over de voorlopige inzichten uit het onderzoek. Eén van de opbrengsten van het onderzoek is een model dat dient als hulpmiddel om kennisbenuttingsstrategieën te identificeren en expliciteren. Het onderzoek wordt binnenkort afgerond. Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met Patricia Brouwer voor informatie over de opbrengsten.