Webinar | De rol van de bestuurder bij de verbetering van het leesonderwijs

De Kwaliteitswaaier Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen laat zien dat er, naast leraren, schoolleiders en leescoördinatoren, een belangrijke rol is weggelegd voor besturen en bestuurders bij de verbetering van het leesonderwijs.

Tijdens het webinar op 11 april van 10.30 – 11.30 uur gaat Mirjam Snel (voorzitter Kennistafel Effectief Leesonderwijs) de Kwaliteitswaaier toelichten. Bestuurders Cristel Wieman (Stichting Klasse) en Dirk Speelman (VariO Onderwijsgroep) vertellen hoe zij binnen hun bestuur evidence informed werken aan het leesonderwijs.

Praktische informatie

Wanneer: Dinsdag 11 april 2023
Tijd: 10.30 – 11.30 uur
Aanmelden: aanmeldmogelijkheid is gesloten | het webinar is later terug te kijken op de website