Inspiratiebijeenkomst | Samen onderzoekend werken in regionale netwerken

Aan de slag met onderwijskwaliteit

Onderwijs, wetenschap en beleid werken in regionale netwerken samen aan onderzoek naar onderwijsvraagstukken. Deze werkwijze levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan de onderwijskwaliteit in de regio: het hele onderwijsveld profiteert van de kennis die deze onderzoeken opleveren. Wat is de meerwaarde van deze vorm van evidence-informed werken voor jouw school of netwerk? Ontdek dit tijdens de inspiratiebijeenkomst van het NRO en het Platform Samen Onderzoeken op 16 mei 2023 bij de Prodentfabriek in Amersfoort. Vergeet je wandelschoenen niet!

Twaalf netwerken gaan aan de slag met hun onderwijsvraagstuk in hun regio. Deze vraagstukken zijn zeer divers, van taal- en leesonderwijs tot het bevorderen van een duurzame onderzoekscultuur om onderwijskwaliteit te verbeteren. En van de inzet van challenge based learning om aan de VN-duurzaamheidsdoelen te werken tot aan het bevorderen van kansengelijkheid door ‘student agency’. Wat wel gezamenlijk is dat deze netwerken met onderzoek antwoorden proberen te vinden op hun vraagstuk. Tijdens de bijeenkomst maak je kennis met deze netwerken en ga je zelf aan de slag om inspiratie op te doen voor jouw werksituatie en regionale netwerken.

Keynote 1. Veranderkundige Annemarie Mars

Veranderkundige Annemarie Mars zal tijdens haar keynote de regionale samenwerking rondom deze onderwijsvraagstukken typeren als een veranderproces. En verandering ontstaat in het gesprek dat we erover voeren. Annemarie geeft ons taal en handvatten om in dat gesprek de wrijving op te zoeken die glans geeft zonder dat je krassen maakt. Zodat je als netwerk echt verschil maakt én een relatie opbouwt die tegen een stootje kan.

Aan de slag

Vervolgens ga je actief in gesprek met de deelnemers van de netwerken, waarbij je ook op de eigen situatie reflecteert. Tijdens een wandeling is er gelegenheid om inzichten uit de keynote uit te wisselen en word je aan het denken gezet over je eigen situatie op school, onderwijsinstelling of regionaal netwerk.

Keynote 2. Onderwijssocioloog en onderzoeker Sietske Waslander

Tijdens de tweede keynote deelt Sietske Waslander, onderwijssocioloog en onderzoeker, haar inzichten uit het NRO project ‘Sturen met ruimte’ en deelt de eerste uitkomsten van dat onderzoek. De ogen zijn steeds meer gericht op ‘de regio’. Hoe komt het dat regionale (sturings)netwerken zo populair zijn? Wat zegt dat over de verwachtingen die er zijn van deze netwerken? Met deze input kan jij jouw inzichten over netwerken weer verder verrijken en aanscherpen.

Praktische informatie

Wanneer: Dinsdag 16 mei 2023
Tijd: 10.00 – 16.30 uur met aansluitend borrel
Waar: De Prodentfabriek in Amersfoort
Voor wie: Betrokkenen van de twaalf projecten en geïnteresseerden in Samen Onderzoeken vanuit de onderwijspraktijk po, vo en mbo en wetenschap
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst
Aanmelden: via deze pagina