Hogeschool Rotterdam, PCBO Rotterdam-Zuid en BOOR starten het lectoraat Samenwerken aan een Taalrijke Omgeving

Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam heeft dr. Martine van der Pluijm benoemd tot lector Samenwerken aan een Taalrijke Omgeving bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Het lectoraat is tot stand gekomen in samenwerking met de Rotterdamse schoolbesturen PCBO Rotterdam-Zuid en BOOR.

Als lector richt Van der Pluijm zich op kennisontwikkeling voor de beroepspraktijk en het hoger onderwijs om toekomstige professionals beter toe te rusten voor het creƫren van een taalrijke omgeving voor (jonge) kinderen op school en thuis. Zij gaat dit doen in samenwerking met schoolbesturen, andere instellingen in het Rotterdamse werkveld, kennisinstituten, landelijke partners en de eigen opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Hiermee levert Van der Pluijm een bijdrage aan de ambitie van Hogeschool Rotterdam, PCBO Rotterdam-Zuid en BOOR om onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk in kinderopvang en basisonderwijs intensiever met elkaar te verbinden.

De taal- en leesontwikkeling van Nederlandse kinderen is al jaren een bron van zorg. Rotterdam kent een hoog percentage volwassenen met een lage opleiding die moeite hebben met lezen en schrijven. Veel volwassenen dragen dit in hun rol als ouder over aan hun kinderen. Zo ontstaat kansenongelijkheid. Als lector krijgt Van der Pluijm de opdracht om leraren en andere professionals bewuster te maken van deze taalongelijkheid en in co-creatie met (voor)scholen en opleidingen te onderzoeken hoe zij hun leerlingen een taalrijke omgeving kunnen bieden ter ondersteuning van de kennis- en taalontwikkeling op jonge leeftijd en ter bevordering van de leesontwikkeling. Het lectoraat spant zich in voor meer samenhang in het taalaanbod op school en een sterkere verbinding tussen de twee belangrijkste contexten die de taalontwikkeling van kinderen bepalen: de school en het gezin. De wens hierbij is steeds de kennisbronnen van leerlingen in te zetten, zoals hun thuistaal. De resultaten moeten ertoe leiden dat taalrijke omgevingen duurzaam een plek krijgen in kinderopvang en basisscholen en opleidingen voor leraren en andere professionals in en rondom de school.

Lees meer