Schoolontwikkeling en verbetercultuur

Op scholen met een verbetercultuur worden keuzes gemaakt waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande kennis uit literatuur en worden deze verbonden aan de eigen situatie en eigen ervaringen. Daarnaast draagt een dergelijke cultuur bij aan betere leraren, omdat ze voortdurend reflecteren en met en van elkaar leren. 

Een systematische (cyclische en onderzoeksmatige) aanpak van onderwijsverbetering houdt in dat er sprake is van een zorgvuldig proces van analyse en verdieping, besluitvorming, implementatie en borging. De houding van leraren kenmerkt zich door nieuwsgierigheid, openheid, kritisch zijn, tot inzicht willen komen, bereidheid tot perspectiefwisseling, distantie vaan routines, gerichtheid op bronnen, nauwkeurigheid en onderdeel willen uitmaken van een leergemeenschap. Daarbij is het vanzelfsprekend dat in een school met een verbetercultuur, leraren zich voortdurend ontwikkelen.

Bij een verbetercultuur past gespreid leiderschap waarbij verschillende personen in de organisatie leiderschap nemen, op basis van de expertise waarover ze beschikken. Leraren zullen de tijd en ruimte voelen om met elkaar samen te leren en hun onderwijs te verbeteren. De organisatiestructuur moet het samen leren en werken en het onderzoeksmatig werken aan verbetering ondersteunen. 

In dit dossier op Onderwijskennis.nl vind je veel voorbeelden, instrumenten, portretten en handvatten om systematisch te werken aan schoolontwikkeling, zodat er een verbetercultuur kan worden gerealiseerd. Onder andere het dossier van een Lerende organisatie van Platform Samen Onderzoeken maakt hier deel van uit.