Werksessies | Kansen(on)gelijkheid: de rol van verwachtingen

De verwachtingen die leraren hebben over hun leerlingen kunnen zowel een positief als een negatief effect hebben op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Hetzelfde geldt voor de verwachtingen die je als lerarenopleider hebt van je studenten. Verwachtingen worden beïnvloed door achtergrondkenmerken van de leerling of student, zoals hun sociaaleconomische status, culturele achtergrond of een diagnostisch label als dyslexie of ASS. (Impliciete) bias over sociale groepen werkt door in het beeld dat gevormd wordt over een individu dat tot die groep behoort.

Er is veel onderzoek gedaan naar de wijze waarop verwachtingen gevormd en gecommuniceerd worden. Ook weten we veel over onderwijs vanuit hoge verwachtingen, gericht op positieve effecten op álle leerlingen of studenten. Deze kennis is vertaald naar zes praktische aanbevelingen in de leidraad ‘Onderwijs vanuit hoge verwachtingen’ van het NRO (programma Onderwijskansen).

Het NRO organiseert samen met Velon twee werksessies waarin lector Linda van den Bergh (Fontys) en senior onderzoeker Marijke van Vijfeijken (HAN) met lerarenopleiders ingaan op de inhoud van de leidraad en de wijze waarop de leidraad gebruikt kan worden in het curriculum. De werksessies zijn interactieve middagen waarbij er ook volop gelegenheid is met de andere deelnemers in gesprek te gaan. Tussen de twee werksessies in ga je aan de slag met de opgedane kennis.

Praktische informatie en aanmelden

De sessies worden gehouden op vrijdag 13 januari en vrijdag 10 maart 2023, steeds van 14.00 – 16.30 uur. Locatie is De Alchemist in Utrecht. Ga voor meer informatie en aanmelden naar deze website.