SPRONG Meertaligheid | Website live

Het SPRONG Meertaligheid consortium verkent mogelijkheden om bestaande en nieuwe verbindingen van regionale samenwerkingsverbanden van leraren(opleiders), lectoren/onderzoekers en beleidsmakers op het gebied van inclusief onderwijs in meertalige contexten op te zetten en te versterken. De website van dit consortium is nu live. Neem snel een kijkje.

SPRONG Meertaligheid is een landelijk samenwerkingsverband waarin leerkrachten, docenten en onderzoekers werken aan vraagstukken rond inclusief onderwijs in meertalige contexten (IOMC). SPRONG streeft naar een hoger aanbod van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen voor wie het Nederlands niet de enige taal is waarin ze leven en leren. SPRONG Meertaligheid richt zich op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Ook besteden zij aandacht aan onderwijs aan nieuwkomers. Het samenwerkingsverband bestaat uit leraren, lerarenopleiders en lectoren-onderzoekers in de regio’s Zuid, Midden en Noord.

Op de website worden deze verbindingen zichtbaar. Een plek waar onderwijsprofessionals elkaar kunnen vinden, kennis kunnen delen en op de hoogte blijven van nieuws omtrent meertaligheid.

Bezoek de website van SPRONG Meertaligheid