Buitenschoolse kennis zichtbaar maken en benutten

Hoe kunnen we de kennis en vaardigheden die kinderen buiten school hebben ontwikkeld beter benutten? Met die vraag zijn leerkrachten en onderzoekers in de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) aan de slag gegaan. Het resultaat: een handreiking en een verzameling ‘Fundskaarten’ met lessen en activiteiten rond buitenschoolse kennisbronnen. Bart Joosse en Sanne de Graaf, respectievelijk adjunct-directeur en leerkracht van de Admiraal de Ruyterschool in Amsterdam, werkten mee aan de ontwikkeling van deze kaarten.

Uit onderzoek weten we dat de betrokkenheid en motivatie van kinderen toenemen als de kennis die zij buiten de school opdoen op school zichtbaar wordt gemaakt en wordt benut. Maar hoe doe je dat? Die vraag stond centraal in één van de onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van het project ‘Gelijke onderwijskansen’ van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam.

Fundskaarten

Het thema sloot goed aan bij de ontwikkelingen op de Admiraal de Ruyterschool, vertelt Bart Joosse. “Onze leerlingenpopulatie is zeer divers en wij waren al een tijd bezig met de vraag hoe we die diversiteit positief kunnen benaderen en kunnen inzetten in ons onderwijs. We realiseerden ons dat het benutten van de buitenschoolse kennis van kinderen een goede manier is om die positieve benadering van diversiteit invulling te geven. Daarom hebben Sanne en ik ons aangesloten bij deze onderzoeksgroep.”

Lees het hele interview