Kennistafel OOL één van de pilotprojecten Impuls Open Leermateriaal

In oktober 2022 was de aftrap van het programma Impuls Open Leermateriaal. Partners en stakeholders van het programma maakten tijdens een feestelijke bijeenkomst kennis met de eerste zes pilotprojecten. Deze gaan van start onder de vlag van het programma en krijgen ondersteuning in de vorm van begeleiding en subsidie. De Kennistafel Onderzoekend & Ontwerpend Leren (OOL) is één van deze pilotprojecten.

De Landelijke Kennistafel OOL maakt zich sterk voor onderzoekend en ontwerpend leren. De afgelopen jaren ontwikkelde de organisatie de website ‘Weten Wat Werkt bij Leren Ontdekken’. Deze biedt een schat aan informatie, direct te gebruiken open leermiddelen en achtergronden. Ook bevat de website materialen voor schoolontwikkeling en de professionalisering van leerkrachten in het primair onderwijs. Tijdens de pilot zal de kennistafel kijken hoe de collectie bij de onderwijsinstellingen die er gebruik van maken geborgd kan worden. Dit gebeurt met behulp van leerkrachten van verschillende scholen en experts. Daarnaast willen OOL het materiaal beter toegankelijk maken voor onderwijspersoneel.

Over Impuls Open Leermateriaal

Het programma Impuls Open Leermateriaal wordt gefinancierd door het Nationaal Groeifonds. Het is in het leven geroepen om het gebruik van open leermateriaal dat vrij te gebruiken, aan te passen en te delen is te stimuleren. Dat doet het door docenten te ondersteunen, scholen te verbinden, materiaal te verrijken, de infrastructuur te verbeteren en onderzoek te doen. Het gebruik van open leermateriaal wordt gezien als belangrijk middel om beter in te kunnen spelen op de talenten en behoeftes van leerlingen en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Open leermateriaal is een belangrijke aanvulling op het materiaal van uitgevers. Daarom hebben meer dan twintig vooraanstaande scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties hun krachten in het programma gebundeld.