Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor onderwijsprofessionals met twaalf maanden verlengd

Onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo kunnen ook de komende twaalf maanden gebruik blijven maken van de wetenschappelijke database EBSCO Education Source. Al ruim 17.000 gebruikers hebben zich hier sinds 2019 voor aangemeld. Naast de bekende aanmeldroute via OpenAthens kunnen geïnteresseerden vanaf dit jaar ook inloggen via Entree Federatie van Kennisnet, rechtstreeks via hun eigen schoolaccount.

EBSCO Education Source bevat een schat aan wetenschappelijke artikelen over allerlei thema’s. De coronapandemie, het lerarentekort, onderwijsachterstanden en de in- en doorstroom van leerlingen zijn voorbeelden van thema’s waarbij kennis uit onderzoek waardevolle inzichten kan bieden. Met ruim 1 miljoen vrij verkrijgbare artikelen biedt EBSCO Education Source de kans om evidence-informed werken in de onderwijspraktijk te versterken.

Tweede aanmeldroute

Naast de vertrouwde aanmeldroute via OpenAthens kunnen onderwijsprofessionals dit jaar ook via Entree Federatie toegang krijgen tot de database. Dit gratis publieke platform van Kennisnet geeft toegang tot digitale lesmethodes en educatieve content van ruim 150 aanbieders, waaronder nu dus ook EBSCO Education Source. Onderwijsprofessionals werkzaam bij een aangesloten onderwijsinstelling kunnen hierop eenvoudig inloggen met hun schoolaccount.

Over de initiatiefnemers

De dienst ‘toegang tot wetenschappelijke literatuur’ is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de KB, de nationale bibliotheek, ondersteund door de sectorraden. Het NRO maakt zich sterk voor verbetering en vernieuwing van het onderwijs met kennis uit onderzoek. Door onderwijsprofessionals te ondersteunen in de toegang tot deze kennis draagt het NRO via dit initiatief bij aan deze missie.

Meer info en aanmelden