Toewijzing Werkplaats Onderwijsonderzoek Differentiëren binnen het mbo

Het NRO heeft subsidie toegewezen voor de opzet van een Werkplaats Onderwijsonderzoek ‘Differentiëren binnen het mbo’. Het ROC Midden Nederland zal aan het hoofd staan van een nieuw consortium, bestaande uit mbo-, hbo- en universitaire instellingen.

In deze Werkplaats Onderwijsonderzoek, genaamd Proeftuin, richten ze zich op het onderzoeken en verbeteren van het pedagogisch-didactisch handelen van mbo-docenten om de aansluiting op leer- en/of onderwijsbehoeften van studenten te versterken. De term passend onderwijzen dekt goed wat het consortium (bestaand uit drie mbo-instellingen, twee lectoraten van Hogeschool Utrecht en Open Universiteit) verstaat onder succesvol tegemoetkomen aan behoeften van studenten.

De deelnemende mbo-instellingen beogen in de Proeftuin bestaande initiatieven rondom passend onderwijzen uit te bouwen, daarbij profiterend van elkaars ervaring. We werken met een beproefde aanpak – leren in professionele leergemeenschappen (PLG’s) – met een inhoudelijk accent op passend onderwijzen.

De volgende onderzoeksvraag staat centraal: hoe kan een PLG ondersteunen bij het opdoen van inzichten over en duurzaam verbeteren van pedagogisch-didactisch handelen passend bij leer- en/of onderwijsbehoeften van mbo-studenten? Zo draagt de Proeftuin bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de begeleiding van studenten én het duurzaam samen leren en onderzoeken binnen het mbo.