Podcast Samen Onderzoeken #3 | De rol van een primor en didactor

In deze podcast Samen Onderzoeken hebben we het  over de meerwaarde van kartrekkers binnen een stichting om het onderzoeksmatig werken te versterken. ‘Samen sterk in leren’ is het motto van stichting Openbaar Onderwijs Groningen (OOG). Een stichting die bestaat uit 20 basisscholen, 13 scholen in het voortgezet onderwijs en 4 scholen voor speciaal onderwijs.

Luisteren

Luister mee: Direct online of via Spotify, Apple Podcasts (iTunes) of Stitcher

Over de rol van de primor en didactor binnen OOG gaan we in gesprek met onze gasten. Tom Drukker (projectleider van de Onderzoeksagenda en docent maatschappijleer), Maaike Nederstigt (primor, leerkracht en taalcoördinator op OBS de Ploeg) en Alex van den Berg (didactor, docent scheikunde op het Praedinius College en werkzaam bij de lerarenopleiding van de RUG).

Tom vertelt dat ze sinds 2016 bij OOG werken met een onderzoeksagenda. De doelstelling is tweeledig, namelijk het stimuleren van onderzoeksmatig werken én focus en samenhang aanbrengen in alle initiatieven op het gebied van kennisontwikkeling. “Aandacht voor het onderzoeksmatig werken is belangrijk want in alle hectiek kom je vaak niet toe aan het onderbouwen en evalueren van je onderwijs. Daarnaast waren kennisinstellingen bij onderzoeken op scholen meestal leidend maar de praktijk zou net zo leidend moeten zijn. Initiatieven moeten vanuit de scholen komen”, geeft Tom aan.Praktijkgericht onderzoek gericht op didactiek verdient een vaste plek binnen het funderend onderwijs. Dit was de aanleiding om te starten met een primoraat en een didactoraat. Tom licht toe: “Binnen de activiteiten van de onderzoeksagenda hadden we al brandhaardjes gecreëerd. De onderzoeken bleven echter nog gefragmenteerd. Om dit naar een ander niveau te tillen hadden we iets groters en zichtbaar nodig, een vuurtoren”.

Vanuit een vuurtoren ben je zichtbaar voor anderen, je hebt het overzicht, je ziet eilandjes die met elkaar verbonden zijn en de toren geeft ook richting. Een mooie metafoor voor het primoraat en didactoraat.

Tom

Maaike vertelt over het tweeledig doel van het primoraat, namelijk het onderzoeksmatig werken meer het onderwijs inbrengen én aan onze collega’s laten zien dat het op den duur werkdruk scheelt en tijd oplevert. Het thema van de kennisagenda is ‘Meer kansengelijkheid door talentontwikkeling’. Voor de leerlingen hoopt Maaike dan ook meer kansengelijkheid te creëren. “Bij het didactoraat is het doel dat het actief leren een grotere rol speelt binnen het onderwijs zodat leerlingen zelf actief bezig zijn”, zegt Alex. Daarbij staat voor Alex de reflectie van de docent voorop.

Hoe weet je dat je doel bereikt is met je les? Hoe kan je dat achterhalen? Is het echt een goede les geweest als de leerlingen stil zijn geweest? Juist daar willen we specifiek naar kijken en meegeven aan de collega’s dat reflecteren op je didactisch handelen je beter maakt.

Alex

“Leraren in het vo zijn vaak academisch geschoold op hun eigen vak, maar niet op didactisch vlak”, vertelt Alex. “We willen met elkaar vanuit een onderwijskundige achtergrond kijken naar de lessen. Wat is het lerend doel? We weten dat als je je onderwijs op die manier inricht je een veel groter effect creëert dan wanneer je een talking head bent. Teaching is not telling, is wat mij inspireerde om met het thema ‘Actief leren’ aan de slag te gaan.” Tom adviseert om het op bovenschools niveau op te pakken. “Als je samen aan de slag wilt, moet je met elkaar een gedragen en onderbouwde visie ontwikkelen. Dit helpt om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, iedereen in de actiestand te zetten en gezamenlijk te focussen op de dagelijkse praktijk. Allemaal elementen die bijdragen aan effectieve professionalisering”, aldus Tom.

Wij doen i.p.v. de standaard PCDA-cyclus meer Check, Plan en Doe. We willen voorkomen dat een plan in de prullenbak verdwijnt en je er uiteindelijk niets mee doet.

Maaike

Interessant?

Deel deze aflevering met anderen en abonneer je op ons kanaal in je app. De volgende aflevering vind je ook in de eerstvolgende nieuwsbrief en op de website van het Platform Samen Onderzoeken.