Lid worden van een beoordelingscommissie?

Het NRO is doorlopend op zoek naar enthousiaste onderwijsprofessionals en onderzoekers, die willen toetreden tot een beoordelingscommissie. Deze commissies zijn essentieel voor een goede en zorgvuldige beoordeling van aanvragen voor de financiering van onderzoek. Op de website van het NRO kan je aangeven dat je geïnteresseerd bent in deelname aan een beoordelingscommissie.

Wat zijn de taken?

Als lid van een beoordelingscommissie beoordeel je onderzoeksvoorstellen, om te bezien of ze in aanmerking komen voor financiering. Het NRO stelt criteria op waaraan je de voorstellen toetst. Soms toetst je het gehele voorstel, maar het kan ook zijn dat praktijkleden de praktijkrelevantie beoordelen en onderzoekers de wetenschappelijke kwaliteit. Het aantal te beoordelen voorstellen verschilt per ronde. Gemiddeld zijn dat er vijf, waarbij je kan rekenen met een uur werk per voorstel. Daarna worden alle ingediende voorstellen besproken door de voltallige beoordelingscommissie. Dit overleg neemt, inclusief voorbereiding, meestal een dag in beslag. Het mondt uit in een advies aan de programmaraad of programmacommissie, die dit advies doorgaans overneemt. Het NRO zal je maximaal twee keer per jaar vragen om deel uit te maken van een commissie.

Wat zijn de voordelen?

  • Een bijdrage leveren aan de verbetering van het Nederlandse onderwijs door onderzoek
  • Mogelijkheden om het eigen netwerk uit te breiden
  • Kennis opdoen over het schrijven van een goede aanvraag
  • Goed zicht op de nieuwste ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied
  • Inzicht in de werkwijze en procedures van het NRO

Leden van een beoordelingscommissie krijgen een vergoeding voor eventuele reis- en verblijfskosten, en vacatiegeld voor deelname aan een beoordelingsvergadering. Voor een verdere toelichting op het beoordelingsproces verwijzen we je naar de webpagina over de werkwijze rond het indienen van een onderzoeksvoorstel.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd en gemotiveerd om tijdens een financieringsronde deel te nemen aan een beoordelingscommissie, geef je dan op via het formulier op deze pagina. Gelet op de aard van de werkzaamheden gaat de voorkeur uit naar personen met ten minste een afgeronde masteropleiding (universitair). Het NRO neemt de ontvangen aanmeldingen in overweging bij het samenstellen van commissies. Indien je wordt voorgesteld, neemt het NRO contact met je op.