Advies van Platform Samen Onderzoeken | De rol van onderzoeksscholen in het po

Op dit moment krijgt evidence-informed werken aan onderwijsontwikkeling landelijk, op bestuursniveau en schoolniveau veel aandacht. Dit vraagt om een verbeter- en onderzoekscultuur in alle lagen van de school, op het bestuursniveau en in lerarenopleidingen. Steeds vaker wordt ‘de onderzoeksschool’ als een cruciale factor genoemd, zie onder andere de uitwerking van het plan Ontwikkelkracht in het kader van het Groeifonds. Onderzoeksscholen zouden vanwege hun ervaring een belangrijke rol kunnen spelen bij het delen van kennis en expertise met andere scholen.

Over de wijze waarop zij die rol kunnen spelen is nog onduidelijkheid. Het Platform Samen Onderzoeken is in 2021 ook een netwerk onderzoeksscholen gestart, verbonden aan de Leeromgeving Onderzoekscultuur. Op basis van gesprekken met deze scholen en andere potentiële onderzoeksscholen, zoals scholen in Werkplaatsen Onderwijsonderzoek en academische opleidingsscholen, en een literatuurstudie hebben Anje Ros en Gea Spaans een advies opgesteld.

In dit advies zijn de positie van onderzoeksscholen in de kennisinfrastructuur, de inbedding hiervan en voorwaarden op een rij gezet, voor de context van het primair onderwijs. Zodat ieder die nadenkt over de rol van onderzoeksscholen zijn voordeel hiermee kan doen.

Advies

Bekijk hier het Advies van Platform Samen Onderzoeken | De rol van onderzoeksscholen in het po