Reeks | Hoe gaat het nu met Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO?

Aflevering: OK-werkplaats

In 2016 hebben de PO-Raad en het NRO de driejarige pilot ‘Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO’ opgezet met als doel om de mogelijkheden voor een structurele samenwerking tussen onderzoek en onderwijspraktijk op het gebied van onderwijsonderzoek in beeld te krijgen. Deze pilot was een succes. Nu, jaren later, zijn er steeds meer werkplaatsen actief. Dit keer nemen we een kijkje bij de Werkplaats Onderwijskansen Noord-Nederland, afgekort OK-werkplaats.

Alle 13 scholen die deelnemen aan de OK-werkplaats, implementeren en onderzoeken interventies van het programma Success for All. Roel Bosker, hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), is initiatiefnemer van deze werkplaats. Mariëtte Hingstman, docent/onderzoeker aan de RUG, is als onderzoeker en schoolbegeleider aan de werkplaats verbonden. “Dat wij uitgaan van Success for All, maakt dat onze werkplaats sterk evidence based functioneert.”

Academische leerkrachten

Doordat Hingstman ook is betrokken bij Academische Opleidingsschool PO Noord-Nederland (AOS Noord) – zij is vanuit de RUG het aanspreekpunt voor de AOS-onderzoekscoördinatoren van de opleidingsscholen – is zij in staat om verbinding te leggen tussen de werkplaats en het Samen Opleiden in de regio. “Dat heeft meerwaarde voor beide netwerken, maar er is in mijn visie nog meer verbinding mogelijk tussen de OK-werkplaats en AOS Noord. Het zijn nu echt twee verschillende groepen scholen. Ik probeer wel een kruisbestuiving op gang te brengen door ervaringen en opbrengsten van het ene netwerk te delen in het andere netwerk en vice versa, maar de netwerken zouden nog meer aan elkaar kunnen hebben.”

Vanuit haar functie bij de opleidingsschool ziet Hingstman dat de OK-werkplaats bijvoorbeeld interessante mogelijkheden biedt voor academische leerkrachten (in opleiding). “Scholen die werk maken van een onderzoekende cultuur en onderzoeksmatig werken, bieden academische leerkrachten een aantrekkelijk perspectief, omdat ze naast lesgeven ook een onderzoekende rol in de school kunnen vervullen, bijvoorbeeld als schoolcoördinator van de OK-werkplaats. Door academische leerkrachten op deze manier meer uitdaging te bieden, kunnen scholen deze leerkrachten werven en behouden. Zo kan de werkplaats ook een bijdrage leveren aan het terugdringen van het lerarentekort.”

Lees het hele interview
Het hele interview is hier te lezen.


Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO

In een werkplaats werken basisscholen, hogescholen en universiteiten samen aan onderwijsonderzoek en een lerende cultuur in basisscholen. De onderzoeksvragen komen uit de praktijk en vormen de basis van het onderzoek dat uitgevoerd wordt door leerkrachten, onderzoekers en eventueel andere partijen zoals studenten van de lerarenopleidingen. De doelstelling is om de kwaliteit van het onderwijs op basis van het onderwijspraktijkonderzoek te verbeteren. Gedurende de pilot werken de verschillende instellingen aan het bouwen van een structurele en duurzame verbinding tussen de instellingen.