Gezocht | Deelnemers kennislabs

SPRONG Voorwaarts is een anders georganiseerd netwerk van onderwijsmensen. Met oog voor eigenheid en gelijkwaardigheid werken we samen aan toekomstgericht onderwijs. We organiseren kennislabs rondom vier domeinen: anders zijn, anders doen, anders organiseren en anders sturen. Kennislabs waarin we creëren, ontwerpen, onderzoeken en leren met de onderwijspraktijk en de omgeving. De nieuwe (alweer derde!) ronde kennislabs starten in september 2022. 

Scholen hebben te maken met complexe uitdagingen om het onderwijs toekomstbestendig te maken. In hybride kennislabs van opleiders, onderzoekers, leraren en schoolleiders werken we binnen SPRONG Voorwaarts op een onderzoeksmatige wijze aan praktische oplossingen voor deze vraagstukken. Daarmee gaan we aan de slag in de kennislabs. Het mooie van de kennislabs is dat je over de grenzen van je eigen opleidingspraktijk mensen uit verschillende onderwijsvelden ontmoet, je kennis met elkaar deelt en nieuwe kennis ontwikkelt. Dit doe je in acht bijeenkomsten van twee uur. Het is tevens een mooie kans om je netwerk en je kijk op de onderwijswereld en jezelf als (leraren)opleider te verbreden.

We nodigen iedereen werkzaam bij een van de deelnemende partners van SPRONG Voorwaarts uit om zich aan te melden!

Lees hier voor welke kennislabs jij je kunt aanmelden.