Oproep | Neem deel aan klankbordgroep begrijpend lezen vo

Deelnemers gezocht voor een klankbordgroep over het begrijpend lezen in het voortgezet onderwijs. In opdracht van de VO-raad is door onderzoekers van de Universiteit van Leiden en ITTA een literatuurstudie uitgevoerd met als centrale vraag: Wat is er bekend over effectieve elementen van begrijpend leesonderwijs bij het vak Nederlands en de zaakvakken in het voortgezet onderwijs? Om de uitkomsten van de studie te duiden en een praktische vertaling te kunnen maken, wil het Expertisecentrum Nederlands de gevonden resultaten graag bespreken met docenten en ingaan op de vraag wat docenten nodig hebben om de gevonden resultaten te kunnen vertalen naar de eigen onderwijspraktijk.

Hiervoor organiseert het Expertisecentrum Nederlands een aantal klankbordgroepen. Voor bijeenkomsten van maximaal een uur zijn ze opzoek naar docenten Nederlands en docenten van de andere vakken. Ze streven naar groepen van ongeveer 6 á 8 docenten, zodat iedereen voldoende gelegenheid heeft om kennis en ervaringen te delen.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten worden op de volgende data gehouden:

  1. Donderdag 12 mei: 15.30 – 16.30 (docenten Nederlands)
  2. Vrijdag 13 mei: 15.30-16.30 (docenten Nederlands)
  3. Maandag 16 mei: 15.30 – 16.30 (docenten andere vakken)
  4. Vrijdag 20 mei: 15.30 – 16:30 (docenten andere vakken)

Aanmelden

Heb jij interesse om deel te nemen aan een van deze klankbordgroep en/of kent je collega’s van de sectie Nederlands en/of van de andere vakken die interesse hebben om deel te nemen? Stuur dan een mail naar m.intzandt@expertisecentrumnederlands.nl. Vermeld in deze mail alstublieft je naam, naam van de school waarop je werkt, het vak dat je onderwijst en jouw beschikbaarheid (zie opties hierboven; graag aangeven aan welke bijeenkomst(en) je wel kunt deelnemen). Als je ook collega’s wilt doorgeven, vermeld dan dezelfde gegevens voor elke collega. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 mei 2022.