Reeks | Hoe gaat het nu met Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO?

Aflevering: Werkplaats Onderwijsonderzoek ‘Gepersonaliseerd leren met ict’

In 2016 hebben de PO-Raad en het NRO de driejarige pilot ‘Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO’ opgezet met als doel om de mogelijkheden voor een structurele samenwerking tussen onderzoek en onderwijspraktijk op het gebied van onderwijsonderzoek in beeld te krijgen. Deze pilot was een succes. Nu, jaren later, zijn er veel werkplaatsen actief. De werkplaatsen uit de pilot bestaan nog steeds en hebben geweldige resultaten op hun naam staan. In deze reeks geven wij een update van de werkzaamheden van werkplaatsen van het eerste uur. Dit keer de eer aan Werkplaats Onderwijsonderzoek ‘Gepersonaliseerd leren met ict’.

In deze werkplaats voeren scholen en kennisinstellingen in de regio Arnhem-Nijmegen sinds het voorjaar van 2019 samen ontwerponderzoek uit. De werkplaats beoogt kennisontwikkeling op vier niveaus: de leraar, de school, de lerarenopleiding en het kennisdomein ‘gepersonaliseerd leren met ict’. Vooral op individueel leerkrachtniveau zijn al veel opbrengsten te zien, vertelt Anne-Marieke van Loon, die als associate lector ‘Leren met ict’ van hogeschool Arnhem-Nijmegen projectleider is van de werkplaats.

Verbindingen

De werkplaats is nauw verbonden met de opleiding van leraren. Een lerarenopleider van de HAN pabo fungeert als procesleider van het designteam en pabostudenten kunnen in de werkplaats hun afstudeeronderzoek uitvoeren. Inzet is dat de inzichten die in de werkplaats worden opgedaan worden doorvertaald in het curriculum van de opleiding.

In verschillende opzichten profiteert de werkplaats van het feit dat ze onderdeel is van iXperium, vertelt Van Loon. “We maken daardoor als werkplaats deel uit van een groter netwerk, waarin schoolbesturen, de lerarenopleidingen en het lectoraat al jarenlang samenwerken. Die kennisinfrastructuur was er dus al. Dat de werkplaats daar gebruik van kan maken heeft grote voordelen. Er zijn bijvoorbeeld inspiratiemomenten, professionaliseringsactiviteiten en iXperium Labs, waar leraren zich kunnen laten inspireren op het gebied van ict in het onderwijs.”

Mede dankzij deze constructie staat de werkplaats in de regio al goed op de kaart. Maar ook buiten de regio, vertelt Van Loon. “iXperium opereert inmiddels ook in andere regio’s in het land. Als werkplaats kunnen we gebruikmaken van de infrastructuur en communicatiekanalen van iXperium om onze bevindingen en producten te delen. En een aantal onderzoekers maakt bijvoorbeeld ook deel uit van de landelijke Kennistafel ‘Gepersonaliseerd leren met ict’.”

Lees het hele interview

Het hele interview is hier te lezen. Op deze pagina zijn alle publicaties van Werkplaats Onderwijsonderzoek ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ in te zien.


Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO

In een werkplaats werken basisscholen, hogescholen en universiteiten samen aan onderwijsonderzoek en een lerende cultuur in basisscholen. De onderzoeksvragen komen uit de praktijk en vormen de basis van het onderzoek dat uitgevoerd wordt door leerkrachten, onderzoekers en eventueel andere partijen zoals studenten van de lerarenopleidingen. De doelstelling is om de kwaliteit van het onderwijs op basis van het onderwijspraktijkonderzoek te verbeteren. Gedurende de pilot werken de verschillende instellingen aan het bouwen van een structurele en duurzame verbinding tussen de instellingen.