Kennistafel effectief leesonderwijs: inventarisatie initiatieven

De kennistafel Effectief Leesonderwijs is in 2020 opgericht op initiatief van PO-Raad, VO-raad en het NRO en wil uitwisseling tot stand brengen tussen wetenschappelijke onderzoekers, onderwijsexperts, en professionals uit de praktijk. Hoewel er veel wetenschappelijke kennis is ontwikkeld, wordt deze nog onvoldoende toegepast in de praktijk. Het doel van de kennistafel is dan ook tweeledig; bepalen hoe recente wetenschappelijke kennis in de praktijk gebruikt kan worden en bepalen welke vragen nader onderzocht moeten worden.

Om deze doelen te realiseren worden onder andere producten ontwikkeld, meet-ups georganiseerd en verandertrajecten ontworpen. Ter voorbereiding is aan het Expertisecentrum Nederlands (EN) gevraagd om een inventarisatie uit te voeren naar al bestaande initiatieven (vindplaatsen zoals websites en databanken; producten zoals boeken kwaliteitskaarten en podcasts; verbetertrajecten zoals cursussen en workshops).

Ten behoeve van de inventarisatie heeft een expert- en veldraadpleging plaatsgevonden en is een aanvullende zoekopdracht uitgevoerd. Deze informatieverzameling heeft geleid tot een lijst van 149 unieke initiatieven die vervolgens gebundeld zijn om zo een overzicht te maken. Dit rapport beschrijft de werkwijze en uitkomsten van de inventarisatie.