Wat verstaan we anno 2022 onder een onderzoeksschool?

Nieuwe inzichten en ontwikkelingen in het Samen Opleiden, de opleiding en het werkveld gaven aanleiding om het concept van de academische opleidingsschool te actualiseren. Samen met het werkveld ontwikkelde Hogeschool KPZ een profiel van een onderzoeksschool. Dit profiel is inmiddels omarmd door de partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren. Hoe ontwikkelt een academische opleidingsschool zich door tot onderzoeksschool? Edith ten Berge, Michelle Gemmink en Han van Rhee vertellen erover.

Alle drie zijn zij nauw betrokken bij de ontwikkeling van het profiel van de onderzoeksschool. Edith als coördinator Samen Opleiden & Professionaliseren bij KPZ, en Michelle en Han als leden van de groep die het profiel heeft ontwikkeld. Michelle, hogeschooldocent en programmaleider Kansrijke ontwikkeling bij KPZ, was voorzitter van de ontwikkelgroep en Han nam deel als directeur van academische opleidingsschool De Linderte in Raalte.

Ontwikkelgroep en buitenkring

Na ruim 15 jaar academische opleidingsschool is het tijd om het concept ervan eens kritisch tegen het licht te houden, zo dachten ze in Zwolle. Ontwikkelingen in het Samen Opleiden, veranderingen in het curriculum van KPZ en het feit dat steeds meer scholen – ook niet-academische opleidingsscholen – praktijkgericht onderzoek doen, waren daarvoor aanleidingen, vertelt Michelle. “We hebben een ontwikkelgroep gevormd met professionals van KPZ en collega’s uit de partnerschappen, waaronder academische opleidingsscholen, om antwoord te geven op de vraag: wat verstaan we anno 2022 onder een onderzoeksschool? Daarnaast was er een grotere buitenkring van betrokkenen die gedurende het proces feedback gaf op onze ideeën. Als kader hebben we de vier waarborgen van het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie gebruikt en we hebben aansluiting gezocht bij het Platform Samen Onderzoeken, omdat dat veel mogelijkheden biedt om op landelijk niveau van en met elkaar te leren en kwaliteit te borgen.”

Lees hier het hele interview.