Film | Effectief leesonderwijs

De leesvaardigheid, maar ook het leesplezier van Nederlandse leerlingen daalt. De Nederlandse leerling heeft met name moeite met het diep verwerken van teksten. De Inspectie van Onderwijs (2021) geeft aan dat 95% van de leerlingen functioneel geletterd is: ze kunnen eenvoudige teksten over alledaagse onderwerpen decoderen en begrijpen. Bij de vaardigheid om teksten diepgaand te verwerken, zijn de problemen echter aanzienlijk. Ongeveer een kwart van de leerlingen lukt het niet om complexere teksten, zoals die in schoolboeken, op een hoger niveau te verwerken. Dat wil zeggen dat zij moeite hebben met onder andere het achterhalen van de hoofdgedachte, het leggen van relaties met meer algemene kennis en het evalueren van en reflecteren op teksten.

Deze dalende leesvaardigheid is een acuut maatschappelijk probleem. Met de toepassing van elementen van effectief leesonderwijs kunnen scholen het verschil maken en hun leerlingen helpen om teksten diepgaand te verwerken en hun leesmotivatie te vergroten. Weten aan welke elementen je kan denken? Bekijk het onderstaande filmpje met onderzoeker Mirjam Snel, teamleider Annelein Henselmans, directeur Hilleke Postma en leerkrachten Elin Meijnen, Inge Vermaas en Anne de Vries.

De video is gemaakt in opdracht van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs, welke zich in zet om uitwisseling tot stand te brengen tussen wetenschappelijke onderzoekers en mensen uit de praktijk, en ervoor wil zorgen dat de vele beschikbare kennis over effectief leesonderwijs ook zijn weg vindt naar het klaslokaal.