Reeks | Hoe gaat het nu met Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO?

Aflevering: W-OAN

In 2016 hebben de PO-Raad en het NRO de driejarige pilot ‘Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO’ opgezet met als doel om de mogelijkheden voor een structurele samenwerking tussen onderzoek en onderwijspraktijk op het gebied van onderwijsonderzoek in beeld te krijgen. Deze pilot was een succes. Nu, jaren later, zijn er veel werkplaatsen actief. De werkplaatsen uit de pilot bestaan nog steeds en hebben geweldige resultaten op hun naam staan. In deze reeks geven wij een update van de werkzaamheden van werkplaatsen van het eerste uur. Dit keer nemen wij Werkplaats Onderwijskansen Arnhem – Nijmegen (W-OAN) onder de loep, waar dertien Arnhemse en Nijmeegse po-scholen hun eigen onderzoek uitvoeren volgens het Teacher Design Thinking model.

Elke school werkt aan een eigen onderzoeksvraag en doet dat in een zogenoemd Teacher Design Team dat bestaat uit leerkrachten en (in een aantal gevallen) studenten. Het designteam voert het onderzoek uit volgens bepaalde stappen (de Teacher Design methodiek). Het team wordt aangevoerd door een leerkrachtonderzoeker, de zogenoemde ‘ambassadeur’. Aan elk team is een onderzoeksondersteuner van een van de deelnemende kennisinstellingen gekoppeld.

Vliegwiel

Judith Stoep, praktijkgericht onderwijsonderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands en docent bij Pedagogische Wetenschappen en Onderwijs-wetenschappen aan de Radboud Universiteit, is wetenschappelijk coördinator van de werkplaats en maakt als zodanig deel uit van de projectgroep van de W-OAN. “Het praktijkgerichte onderzoek ligt vooral bij de leerkracht die als ambassadeur is aangesteld”, vertelt Stoep. “Dit zijn leerkrachten die zich op school vaak al bezighouden met onderwijsvernieuwing, bijvoorbeeld in de rol van taalcoördinator, en die de capaciteiten hebben om veranderprocessen in school mogelijk te maken. Inzet van onze werkplaats is dat de ambassadeurs leren om deze werkwijze zelfstandig uit te voeren, zodat zij deze rol duurzaam in de school kunnen vervullen. De ambassadeur fungeert als vliegwiel bij het vergroten van onderwijskansen.”

Lees het hele interview

Het hele interview is hier te lezen. Op deze pagina zijn alle publicaties van de W-OAN in te zien.


Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO

In een werkplaats werken basisscholen, hogescholen en universiteiten samen aan onderwijsonderzoek en een lerende cultuur in basisscholen. De onderzoeksvragen komen uit de praktijk en vormen de basis van het onderzoek dat uitgevoerd wordt door leerkrachten, onderzoekers en eventueel andere partijen zoals studenten van de lerarenopleidingen. De doelstelling is om de kwaliteit van het onderwijs op basis van het onderwijspraktijkonderzoek te verbeteren. Gedurende de pilot werken de verschillende instellingen aan het bouwen van een structurele en duurzame verbinding tussen de instellingen.