Meet up | Effectief Leesonderwijs po/vo

Hoe is leesonderwijs bij jou op school georganiseerd? Hoe ontwikkel je leesonderwijs duurzaam en effectief? Wat is nodig in het klaslokaal en in de schoolorganisatie? Tijdens de online meet up Effectief leesonderwijs: van weten naar doen! krijg je inspiratie en handvatten om het leesonderwijs op school (verder) vorm te geven. Meld je aan.

Tijdens deze meet u, georganiseerd door de kennistafel Effectief leesonderwijs, krijg je inzicht in theorie achter effectief leesonderwijs én duiken we de praktijk in. Twee scholen delen hoe zij het leesonderwijs vormgeven. Als deelnemer kan je vervolgens met collega’s uit het land in gesprek in break out rooms. Bij het aanmelden maak je de keus of je alleen bij het plenaire gedeelte aansluit, of dat deelneemt aan zowel het plenaire gedeelte als het uitwisselen.

Opbrengst

Na de bijeenkomst heb je handvatten om de volgende dag (verder) aan de slag te gaan met effectief leesonderwijs bij jou op school. Je weet hoe andere scholen hun leesonderwijs op een effectieve manier aanpakken en wat de laatste onderzoeken over effectief leesonderwijs laten zien. Een doorgaande lijn van primair- naar voortgezet onderwijs is belangrijk, daarom wordt deze meet up georganiseerd voor zowel po- als vo-leraren en schoolleiders. Deelnemers uit beide sectoren kunnen van elkaar leren en elkaar inspireren, onder andere tijdens de (optionele) uitwisseling met andere scholen. Zo doe je inspiratie op om je eigen leesonderwijs op school (verder) te verbeteren.

Programma   

14.45 – 15.00 uur            Digitale inlooptijd                  
15.00 – 15.05 uur            Welkom, dagvoorzitter Bart Staijen en voorzitter Kennistafel Roel van Steensel
15.05 – 15.30 uur            Toelichting Effectief leesonderwijs
15.30 – 15.55 uur            Praktijkvoorbeeld 1 Kadinsky college                      
15.55 – 16.20 uur            Praktijkvoorbeeld 2 Het Stroomdal  
16.20 – 16.25 uur            Pauze
16.25 – 16.55 uur            Uitwisselen in breakoutrooms (optioneel)      
16.55 – 17.00 uur            Afsluiting

Praktische informatie

Voor wie: Schoolleiders, leraren, taal coördinatoren uit primair- en voortgezet onderwijs.
Wanneer: Donderdag 31 maart van 15.00 – 17.00
Waar: online
Kosten: Deelname aan de meet up Effectief Leesonderwijs: van weten naar doen! is kosteloos.

Aanmelden

Aanmelden kan via dit formulier. Bij het aanmelden maak je de keus of je alleen bij het plenaire gedeelte aansluit, of dat deelneemt aan zowel het plenaire gedeelte als het uitwisselen in breakoutrooms.

De visie van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs

Deze meet up wordt georganiseerd in het kader van De Kennistafel Effectief Leesonderwijs, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en het NRO om uitwisseling tot stand te brengen tussen wetenschappelijke onderzoekers en mensen uit de onderwijspraktijk, zoals leraren, schoolleiders en bestuurders.

Eind 2021 heeft de Kennistafel een visiestuk opgeleverd als basis voor de verdere activiteiten. Het stuk beschrijft geconstateerde knelpunten, een gemeenschappelijk perspectief en acties die nodig zijn voor goed leesonderwijs in de klas. Opleidingen en scholen hebben kennis nodig over wat begrijpend lezen en effectief leesonderwijs is. Daarnaast moeten zij ondersteund worden om deze kennis op ieder niveau binnen school in te voeren. Besturen en schoolleiding moeten daarom een leidende rol nemen: zij sturen op kwaliteit. Om deze verandering op gang te brengen, wil de Kennistafel inzetten op vier typen acties: 

  • De urgentie in het onderwijs onder de aandacht brengen; 
  • Kennis verzamelen en toepasbaar maken;
  • Kennis verspreiden; 
  • Verandering gezamenlijk en in samenhang op gang brengen.