Themabijeenkomst | Onderwijsverbetering door evidence informed werken

In deze online bijeenkomst vanuit het Steunpunt Passend Onderwijs staat de vraag centraal wat de ontwikkelingen rond evidence informed werken opleveren voor jouw school en samenwerkingsverband passend onderwijs. Tijdens de themabijeenkomst krijg je informatie over de werkwijze, de laatste stand van zaken van het praktijkgerichte onderzoek van het NRO en een toelichting vanuit een praktijkvoorbeeld. Kortom: na deze bijeenkomst heb je veel informatie om zelf aan de slag te gaan!

Opzet bijeenkomst

De bijeenkomst begint met een presentatie van Dr. Anje Ros. Zij gaat in op de principes van evidence informed werken en hoe je als school en samenwerkingsverband passend onderwijs met onderzoekmatig en cyclisch werken aan de slag kunt met onderwijsverbetering. Het gaat om het versterken van je school of samenwerkingsverband als lerende (netwerk) organisatie, waarin geleerd wordt van elkaar, van kennis uit onderzoek en van expertise van buiten.

Vervolgens vertellen Mesut Çifçi MSc en Petra Balk van het NRO over de langlopende praktijkgerichte onderzoeken uit de programmalijn ‘Gedrag en Passend Onderwijs’ (lopend) en ‘Onderwijsondersteuning’ (startend). Mesut zal onder andere ingaan op de opzet van de programma’s, wat de mogelijkheden zijn om deel te nemen aan praktijkgericht onderzoek, wat dit oplevert en waar je de informatie uit afgeronde en lopende onderzoeken kunt vinden. Vervolgens komt een ervaringsdeskundige uit de praktijk aan het woord. 

De ochtend wordt afgesloten met een workshop van het NRO, waar je aan de slag gaat met het vinden van wetenschappelijke literatuur. De eerste tip delen we hier meteen al met je: bekijk nro.nl/toegangtotliteratuur. Vervolgens gaan we actief aan de slag door in groepjes relevante websites door te lichten en bevindingen met elkaar te delen.

Let op: voor de workshop zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Programma 

10.00 – 10.05 uur   Welkom en introductie door het Steunpunt Passend Onderwijs
10.05 – 10.30 uur   Evidence informed werken: kansen voor swv’s en scholen door dr. Anje Ros
10.30 – 10.55 uur   Toelichting praktijkgericht onderzoek van het NRO door Mesut Çifçi MSc
10.55 – 11.20 uur   Een ervaringsdeskundige uit de praktijk aan het woord
11.20 – 11.30 uur   Afronding plenair deel en pauze voor de workshopronde
11.30 – 12.30 uur   Online workshop NRO – aan de slag met wetenschapsliteratuur

Praktische informatie

Wanneer: 19 mei 2022
Tijd:10.00 – 12.30 uur
Voor wie: medewerkers van scholen en  samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Waar: online
Kosten: gratis
Aanmelden: via deze link