Reeks | Hoe gaat het nu met Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO?

Aflevering: WOU

In 2016 hebben de PO-Raad en het NRO de driejarige pilot ‘Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO’ opgezet met als doel om de mogelijkheden voor een structurele samenwerking tussen onderzoek en onderwijspraktijk op het gebied van onderwijsonderzoek in beeld te krijgen. Deze pilot was een succes. Nu, jaren later, zijn er veel werkplaatsen actief. De werkplaatsen uit de pilot bestaan nog steeds en hebben geweldige resultaten op hun naam staan. In deze reeks geven wij een update van de werkzaamheden van werkplaatsen van het eerste uur. Dit keer is het de beurt aan Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU), waar inmiddels al dertig Utrechtse scholen onderzoeksmatig werken.

Als uitbreiding van de WOU, is in schooljaar 2019-2020 op tien Utrechtse basisscholen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht – Gelijke Onderwijskansen (WOU-GO ) van start gegaan. Werkten de scholen in de WOU aan verschillende onderzoeksthema’s, de WOU-GO scholen richten zich allemaal op bevordering van gelijke kansen van leerlingen. Projectleider Jarrick Schaap vertelt over de verworvenheden van de afgelopen jaren en over ontwikkelingen in en van de werkplaats.

Cruciale rol schoolleider en bestuurder

WOU-GO heeft veel baat bij de ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan in de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht. Schaap: “Inmiddels weten we dat de schoolleider een cruciale rol speelt. De schoolleider moet de werkwijze en de uitkomsten van het onderzoek borgen en moet bevorderen en bewaken dat het bijdraagt aan de schoolontwikkeling. Het is dan ook belangrijk dat de schoolleider de meerwaarde ziet, betrokken is en meeleeft, maar het onderzoek tegelijkertijd bij de broker en de onderzoeker kan laten. Ook is het van belang dat de schoolleider aanwezig is bij intervisiemomenten, jaarconferenties en kennis neemt van wat er op andere scholen gebeurt.” Om schoolleiders daarin te stimuleren, spelen ook bestuurders een belangrijke rol. De organisatiestructuur van de werkplaats is daarbij helpend, legt Schaap uit. “

Lees het hele interview

Het hele interview is hier te lezen. Op deze pagina zijn alle publicaties van de WOU in te zien.


Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO

In een werkplaats werken basisscholen, hogescholen en universiteiten samen aan onderwijsonderzoek en een lerende cultuur in basisscholen. De onderzoeksvragen komen uit de praktijk en vormen de basis van het onderzoek dat uitgevoerd wordt door leerkrachten, onderzoekers en eventueel andere partijen zoals studenten van de lerarenopleidingen. De doelstelling is om de kwaliteit van het onderwijs op basis van het onderwijspraktijkonderzoek te verbeteren. Gedurende de pilot werken de verschillende instellingen aan het bouwen van een structurele en duurzame verbinding tussen de instellingen.