Nieuwe primor en didactor geven vorm aan kansengelijkheid en actief leren

Dit schooljaar startte Openbaar Onderwijs Groningen vanuit de onderzoeksagenda met een primoraat (PO) en een didactoraat (VO). Dit zijn structurele onderzoeksgroepen rondom strategische ontwikkelthema’s. Hierin werken collega’s, lio’s, lerarenopleiders en onderzoekers samen om met behulp van praktijkonderzoek een gezamenlijke visie en praktische handvatten voor de thema’s te ontwikkelen. Voor het primoraat en didactoraat zijn nu een primor en een didactor aangesteld om deze onderzoeksgroepen te coördineren. Hierbij willen we deze collega’s aan jullie voorstellen!

​​​​​​​Primor: Maaike Nederstigt

Leerkracht en taalcoördinator op OBS de Ploeg

Het ‘primoraat kansengelijkheid door talentontwikkeling’ gaat zich inzetten voor het PO om didactische hulpmiddelen te ontwikkelen, waarmee alle leerlingen in gelijke kansen de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontdekken, ontwikkelen en benutten.

Maaike: “Talent bepaalt wat je kunt bereiken; inzet of je het bereikt. Dit citaat van Lou Holtz slaat eigenlijk de spijker op zijn kop wat betreft de ontwikkeling van talent en kansengelijkheid. Bij inzet denk ik niet alleen aan inzet van het kind zelf, maar ook zijn omgeving. Hoe kan de omgeving, denk aan leerkrachten, het kind zulke kansen geven dat talent zich ontwikkelt? Talent is niet een gave, ‘iets’ dat het ene kind wel en het andere niet bezit, het is ‘iets’ dat één ieder bezit, waarbij hoge doelen en inzet van alle betrokken ervoor zorgen dat het kind iets unieks ontwikkelt. Waarbij je in alle richtingen kan denken.

“Elke leerling heeft andere interesses. Toch zou je met één vraag bij alle leerlingen interesse willen wekken.”

“Talent(en) heeft elk kind, maar krijgt elk kind ook alle kansen, mogelijkheden en handvatten om deze talenten te ontdekken en te ontwikkelen? Mijn interesse voor het individuele kind binnen de groep werd al snel gewekt toen ik mijn eigen groep kreeg. Elke leerling heeft andere interesses. Toch zou je met één vraag bij alle leerlingen interesse willen wekken, waarna zij een onderzoekende houding aannemen om deze prangende vraag te beantwoorden. Hoe doe je dit? Dat is een van de vele vragen die bij mij al rijst vanaf het begin van mijn leerkrachtencarrière, waarbij ik het zien van het individuele kind voorop heb staan. Daarnaast heb ik interesse in wetenschappelijk onderzoek en hoe dit zich vertaalt naar de praktijk.

“Samen met het primoraat hoop ik een brug te slaan naar praktische aanbevelingen en activiteiten voor het primair onderwijs, zodat wij ons samen binnen het primair onderwijs (en hopelijk ook het VO) van Openbaar Onderwijs Groningen kunnen inzetten om elk kind gelijke kansen te geven en hun talent optimaal te ontwikkelen. Vind je het interessant om je met collega’s uit alle hoeken van het PO te buigen over dit vraagstuk en onderdeel te zijn van de onderzoeksgroep? Neem dan contact op.​”

Bij belangstelling of voor meer informatie over het primoraat, neem contact op met Maaike via m.nederstigt@o2g2.nl.

Didactor: Alex van den Berg

Leraar scheikunde op het Praedinius en daarnaast werkzaam bij de lerarenopleiding van de RUG

Het ‘didactoraat actief leren’ gaat zich inzetten voor het VO om didactische hulpmiddelen te ontwikkelen, waarmee leerlingen op actieve wijze de leerstof verwerken en eigen verantwoordelijkheid voor hun leerproces leren nemen.​

Alex: “Het gaat er niet om wat de leraar doet, maar wat de leraar de leerlingen laat doen. Bij activiteit vindt leren plaats. Maar hoe moet je deze activiteiten nu ontwerpen en hoe dragen die activiteiten vervolgens bij aan het leren? Dat interesseert me mateloos en ik wil graag een bijdrage leveren, zodat kennis hierover in het klaslokaal belandt. Dat kan alleen door samen met docenten uit het VO in groepen hiernaar te kijken. Vind je het interessant om met collega’s van de verschillende scholen actie te ondernemen in je eigen les en zo jouw eigen vraagstukken rondom dit thema te verkennen? Neem dan contact op.”

Bij belangstelling of voor meer informatie over het didactoraat, neem contact op met Alex via a.vandenberg.praedinius@o2g2.nl​.​