Reeks | Hoe gaat het nu met Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO?

Aflevering: WOA

In 2016 hebben de PO-Raad en het NRO de driejarige pilot ‘Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO’ opgezet met als doel om de mogelijkheden voor een structurele samenwerking tussen onderzoek en onderwijspraktijk op het gebied van onderwijsonderzoek in beeld te krijgen. Deze pilot was een succes. Nu, jaren later, zijn er veel werkplaatsen actief. De werkplaatsen uit de pilot bestaan nog steeds en hebben geweldige resultaten op hun naam staan. In deze reeks geven wij een update van de werkzaamheden van werkplaatsen van het eerste uur. Dit keer is het de beurt aan Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA), waar leerkrachten en onderzoekers als sinds 2016 samen onderzoek doen.

De WOA startte met een drie jaar durende pilot werkplaats onderwijsonderzoek over het thema ‘Diversiteit’. Daarna volgden binnen de werkplaats de projecten ‘Gebruikmaken van verborgen kennisbronnen’ en ‘Diversiteit in de klas leren benutten’. In 2019 is binnen de werkplaats ingestoken op ‘Gelijke Onderwijskansen’ (tot september 2023). De WOA is, kortom, een succesformule, die op basis van de ervaringen gaandeweg is aangescherpt en verbeterd, vertellen universitair docent Lisa Gaikhorst en hoogleraar Onderwijskunde Monique Volman, beiden werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam.

Rolverdeling

Deden leerkrachten en wetenschappers in de pilot veel samen, nu houden zij zich vooral bezig met waar ze goed in zijn: wetenschappers zijn eindverantwoordelijk voor het onderzoek, zij zetten bijvoorbeeld de onderzoekslijnen uit en gaan op zoek naar geschikte meetinstrumenten, en de leerkrachten zijn eindverantwoordelijk voor de vormgeving van aanpakken in de school. “Dat alles gebeurt in overleg,” vertelt Gaikhorst, “maar de rollen zijn nu duidelijker en de taken zijn beter

verdeeld. Iedereen staat zo in zijn kracht. Het mooie is dat leerkrachten en onderzoekers elkaar wel degelijk relevante input geven. Leerkrachten geven bijvoorbeeld aan dat een bepaald meetinstrument gezien hun schoolpopulatie niet zo geschikt is, en onderzoekers dragen bijvoorbeeld suggesties aan voor de manier waarop je theorie naar de praktijk kunt vertalen.”

Lees het hele interview

Het hele interview is hier te lezen. Op deze pagina zijn alle publicaties van de WOA in te zien.

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO

In een werkplaats werken basisscholen, hogescholen en universiteiten samen aan onderwijsonderzoek en een lerende cultuur in basisscholen. De onderzoeksvragen komen uit de praktijk en vormen de basis van het onderzoek dat uitgevoerd wordt door leerkrachten, onderzoekers en eventueel andere partijen zoals studenten van de lerarenopleidingen. De doelstelling is om de kwaliteit van het onderwijs op basis van het onderwijspraktijkonderzoek te verbeteren. Gedurende de pilot werken de verschillende instellingen aan het bouwen van een structurele en duurzame verbinding tussen de instellingen.