Reeks | Hoe gaat het nu met Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO?

Aflevering: POINT

In 2016 hebben de PO-Raad en het NRO de driejarige pilot ‘Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO’ opgezet met als doel om de mogelijkheden voor een structurele samenwerking tussen onderzoek en onderwijspraktijk op het gebied van onderwijsonderzoek in beeld te krijgen. Deze pilot was een succes. Nu, vijf jaar later, zijn er veel werkplaatsen actief. De werkplaatsen uit de pilot bestaan nog steeds en hebben geweldige resultaten op hun naam staan. In deze reeks geven wij een update van de werkzaamheden van werkplaatsen van het eerste uur. We bijten de kop af met POINT.

Dat het concept van de werkplaats onderwijsonderzoek steeds meer terrein wint, zien we in Brabant, waar POINT 013, de in 2016 gestarte Werkplaats Onderwijsonderzoek in Tilburg, inmiddels twee equivalenten heeft, namelijk in Eindhoven (POINT 040) en in Den Bosch (POINT 073). Ook het feit dat deze werkplaats na het aflopen van de subsidie staande blijft geeft het succes van POINT aan. Maar er zijn meer mooie ontwikkelingen, vertelt Anouke Bakx, die als wetenschapper vanaf het begin is verbonden aan POINT, is het onderstaande interview.

Onderzoek doe je samen

Vanuit het Platform Samen Onderzoeken wijzen wij graag op het gegeven dat binnen POINT verschillende scholen samenwerken tijdens hun onderzoek. “We hebben gezien dat het heel goed werkt als leerkrachten van verschillende scholen die verwante thema’s onderzoeken, met elkaar samenwerken”, vertelt Bakx. “Ze trekken bijvoorbeeld samen op bij het verkennen van de literatuur en wisselen ideeën en praktijken uit. De werkplaats in Den Bosch, POINT 073, heeft dit ook echt als uitgangspunt opgenomen: onderzoek doe je samen. Daar werken de leerkrachten dus altijd samen aan het praktijkonderzoek.”

De rol in de regio

De rol die POINT vervult in de regio is een prachtige illustratie van een educatieve regio. POINT vervult namelijk in toenemende mate een professionaliseringsfunctie. Steeds meer mensen weten de website te vinden, en POINT-scholen en -leerkrachten worden vaker benaderd met vragen of voor advies. Ook de gemeente benadert mensen van de werkplaats regelmatig als expert. “Steeds meer partijen weten ons te vinden als serieuze gesprekspartner”, zegt Bakx. “Dat komt onder meer doordat POINT in de regio inmiddels duidelijk op de kaart staat. De nieuwe schoolleiders-PLG speelt hier ook een belangrijke rol in. Schoolleiders en bestuurders zitten aan allerlei tafels, waar ze de werkplaatsen en het POINT-onderzoek onder de aandacht kunnen brengen.”

Internationale belangstelling

POINT krijgt niet alleen in de regio en landelijk steeds meer bekendheid, ook internationaal is er belangstelling voor de aanpak van de werkplaats. Dat merkte Anouke Bakx ook toen zij afgelopen zomer een keynote lezing verzorgde tijdens de World Conference for Gifted and Talented Children, waar ze onder andere het concept van POINT heeft gepresenteerd. “Dat werd zeer positief ontvangen”, vertelt Bakx. “Niet alleen vanwege de verbinding van leraar, lerarenopleider en wetenschapper – iets dat je ook wel in andere landen ziet – maar vooral omdat het onderzoek van POINT voortkomt uit de vragen van de scholen. Dat blijkt internationaal vrij uniek te zijn.” Dat POINT de winnaar is van EAPRIL 2021 bewijst dat nog maar eens!

Lees het hele interview

Het hele interview is hier te lezen. Vanaf deze pagina is ook het filmpje van de  vooraankondiging van de keynote van Anouke Bakx tijdens de World Conference for Gifted and Talented Children te zien.

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO
In een werkplaats werken basisscholen, hogescholen en universiteiten samen aan onderwijsonderzoek en een lerende cultuur in basisscholen. De onderzoeksvragen komen uit de praktijk en vormen de basis van het onderzoek dat uitgevoerd wordt door leerkrachten, onderzoekers en eventueel andere partijen zoals studenten van de lerarenopleidingen. De doelstelling is om de kwaliteit van het onderwijs op basis van het onderwijspraktijkonderzoek te verbeteren. Gedurende de pilot werken de verschillende instellingen aan het bouwen van een structurele en duurzame verbinding tussen de instellingen.