Visiestuk Kennistafel effectief leesonderwijs

In Nederland maken we ons zorgen over de leesontwikkeling en het leesplezier van zowel basisschoolleerlingen als leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ongeveer een kwart van de basisschoolleerlingen lukt het niet om complexere teksten, zoals die in schoolboeken, diepgaand te verwerken. En ook het aandeel middelbare scholieren dat niet het leesniveau haalt dat noodzakelijk is om … Meer lezen over Visiestuk Kennistafel effectief leesonderwijs