POINT winnaar EAPRIL 2021 – Award Winner Pitch

Op 25 november jl. heeft POINT de EAPRIL Best Practice-Based Research Award gewonnen. Deze award is bedoeld voor innovatieve projecten op het gebied van leren en ontwikkelen met impact op de ontwikkeling van zowel theorie als praktijk.

POINT staat voor ‘Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent’ en focust op onderwijsonderzoek over (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling. Er zijn drie werkplaatsen waarbinnen onderzoekers samen met leerkrachten het onderzoek vormgeven, om de praktijk en de wetenschap aan elkaar te verbinden. Onder dit bericht zijn de pitch van POINT te bekijken en de Award Session.

Erkenning

Kim Smeets, junior-onderzoeker en coördinator bij POINT 040: “Het is eervol om van de zeven inzendingen als beste te worden beoordeeld. Het zet ons ook internationaal op de kaart. Dat merken we nu al aan het feit dat er vanuit het buitenland meer vragen om informatie binnenkomen.”Leerkrachten en onderzoekers tijdens een bijeenkomst in een van de POINT-werkplaatsen.Bij POINT komen per werkplaats maandelijks twaalf leerkrachten uit het basisonderwijs (en in het geval van 040 ook twee uit het middelbaar onderwijs), twee pabo-docenten van Fontys en een handvol onderzoekers bij elkaar. 

Via deze werkplaatsen worden onderzoek en praktijk in het onderwijs met elkaar verbonden. “Hoogbegaafdheid staat daarbij nog steeds centraal, maar we trekken het inmiddels ook breder in de onderzoeken”, aldus Smeets. “Zo kijken we bijvoorbeeld ook naar leerlingen met en zonder andere specifieke onderwijsbehoeften.

Bordspel

Een van de concrete resultaten van POINT is enIQma. Met dit bordspel kunnen onderwijsprofessionals oefenen met voorbeelden en signalen die mogelijk wijzen op (hoog)begaafdheid. Het spel biedt bovendien methodieken aan waarmee de speler in de eigen praktijk aan de slag kan.

“Het is vooral bedoeld voor onderwijsprofessionals, maar ook pabo-studenten kunnen er veel aan hebben. Het maakt de link tussen wetenschap en praktijk heel concreet.” Het spel is landelijk verkrijgbaar en wordt inmiddels door leerkrachten in Nederland en elders ingezet.     

Een ander voorbeeld van wat POINT de afgelopen jaren aan tastbaar resultaat heeft opgeleverd zijn volgens Smeets de kennisclips van POINT. “Dat heeft onder meer video’s voor onze website opgeleverd waarin experts in een minuut of vijf hun specifieke kennis delen over een bepaald onderwerp.”

De EAPRIL-Award is niet de enige onderscheiding waarvoor POINT in de race is. De werkplaatsen zijn ook genomineerd voor de  Onderwijsprijs Noord-Brabant, een voorronde van de Nationale Onderwijsprijs.

Pitch

Award Session

Meer informatie