Subsidie voor onderwijsonderzoek door regionale netwerken

Netwerken die onderzoek willen doen naar een onderwijsvraagstuk in hun regio kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) stelt voor dit onderzoek in totaal 6,6 miljoen euro beschikbaar. Het is de eerste call for proposals uit de nieuwe onderzoeksprogrammering van het NRO.

Bij deze call kunnen alleen bestaande regionale netwerken een aanvraag indienen. Daarin werken onderzoekers van universiteiten of hogescholen samen met praktijkprofessionals uit de voor- en vroegschoolse educatie, het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs. Ook medewerkers van beleidsorganisaties of onderwijsadviesbureaus kunnen deel uitmaken van zo’n netwerk.

Relevant vraagstuk in de regio

De subsidie is bedoeld om onderzoek te doen naar een relevant onderwijsvraagstuk in de regio. En om de resultaten uit het onderzoek zoveel mogelijk te delen en te benutten. Daarnaast moet het gezamenlijk uitvoeren van het onderzoek ook de bestaande samenwerking binnen het netwerk verstevigen.

De 6,6 miljoen euro wordt gelijkelijk verdeeld over de sectoren; voor vve/po, vo en mbo is elk 1,65 miljoen euro beschikbaar. De resterende 1,65 miljoen euro is bestemd voor sector-overstijgende projecten. Per project kan maximaal 550.000 euro worden aangevraagd. De netwerken dienen minimaal 10 procent van het aangevraagde bedrag zelf bij te leggen.

Aanvragen kan tot 18 januari 2022

Netwerken die subsidie willen aanvragen, dienen dit uiterlijk 18 januari 2022 kenbaar te maken via een intentieverklaring. De call werkt met vooraanmeldingen (verkorte aanvragen). De uitgewerkte aanvragen moeten medio september worden ingezonden. Eind 2022 ontvangen de netwerken bericht of hun aanvraag is toegekend; de toegekende projecten kunnen dan uiterlijk begin 2023 van start. De precieze procedure is na te lezen in de call for proposals.

Het onderzoek door regionale netwerken vormt de zogenoemde tweede lijn in de onderzoeksprogrammering van het NRO voor 2021-2024. Landelijke thema’s op basis van de Kennisagenda voor het onderwijs en de Strategische Kennisagenda OCW vormen de eerste lijn. Een derde lijn is die naar begeleidend onderzoek bij onderwijsinnovaties door netwerken van scholen.