Leergang Onderzoeksmatig besturen

Als schoolbestuurder speel je een cruciale rol bij het faciliteren van evidence-informed werken binnen jouw bestuur. Hoe zorg je ervoor dat besturen en scholen een onderzoekscultuur ontwikkelen en van elkaar leren? Met deze vraag ga je aan de slag bij de leergang Onderzoeksmatig besturen.  

Onderzoeksmatig leiderschap

Tijdens de leergang ontwikkel je allereerst jouw eigen onderzoeksmatig en gespreid leiderschap en je onderzoekende vaardigheden. Zo word je je bewust van je eigen houding ten opzichte van onderzoeksmatig leiderschap en werken. Ook is er bij de bijeenkomsten veel ruimte om ervaringen en feedback uit te wisselen met collega-schoolbestuurders.

Aan de slag met een onderzoeksmatige cultuur

Je krijgt bovendien praktische handvatten voor het creëren van een onderzoekscultuur binnen jouw organisatie. Tussen de bijeenkomsten door ga je hier in de praktijk mee aan de slag, gekoppeld aan je eigen koersplan en actuele ontwikkelingen zoals het Nationaal Programma Onderwijs. Zo ben je aan het einde van het traject een eind op weg met een passende, integrale visie op onderzoeksmatig werken en evidence-informed onderwijs. 

Anje Ros (lector Leren en Innoveren bij Fontys) en Ingrid Janssen (bestuurder van Ambion) begeleiden de leergang. Samen zorgen zij voor een goede balans tussen de theoretische verdieping en de praktische uitvoering.  

Programma

Bijeenkomst 1: De onderzoekscultuur in beeld

15 februari 2022 18.00 – 21.00: Utrecht

Wat is een onderzoekscultuur precies en hoe breng je die in kaart? Deze vragen staan centraal tijdens de eerste bijeenkomst. Daarnaast wordt besproken hoe je aan deze cultuur kunt werken vanuit verschillende rollen als de leraar, schoolleider en bestuurder. Je kiest vervolgens een aspect waar je binnen jouw bestuur aan wilt werken, en krijgt daarvoor concrete handvatten.

Bijeenkomst 2: Onderzoeksmatig werken

15 maart 2022 18.45 – 21.00 uur: online

Tijdens de tweede bijeenkomst delen Anje Ros en Ingrid Janssen manieren waarop scholen onderzoeksmatig kunnen werken aan onderwijsontwikkeling en hoe ze daarbij gebruikmaken van bestaande kennis. Ze bespreken hoe scholen dit kunnen organiseren en welk beleid en ondersteuning op bestuursniveau dit stimuleert. Ook de voorbeeldrol van bestuurders komt aan bod.  

Bijeenkomst 3: Gespreid leiderschap

12 april 2022 18.45 – 21.00 uur: online

Gespreid leiderschap is leiderschapsvorm die past bij een onderzoekscultuur en een lerende organisatie. Hoe kunnen schoolleiders gespreid leiderschap in hun school bevorderen? En hoe zorg je er als bestuurder voor dat je als schoolbestuurder stimuleert en ondersteunt? Hierbij speelt de vraag hoe je alle expertise binnen je bestuur optimaal kunt benutten op school- en bovenschools niveau.

Bijeenkomst 4: Lerende organisatie

10 mei 2022 18.45 – 21.00 uur: online

De ontwikkeling van leraren tot specialisten en het voortdurend samen reflecteren op het eigen handelen geeft een grote impuls aan de onderzoekscultuur in scholen.  Anje Ros en Ingrid Janssen gaan in op de vraag hoe je een cultuur kunt bevorderen waarin op alle niveaus met en van elkaar wordt geleerd. Daarnaast bespreken ze hoe je dit als bestuurder kunt stimuleren in beleid en gedrag.

Bijeenkomst 5: Duurzame ontwikkeling op bestuursniveau en sectorniveau

14 juni 2022 18.00 – 21.00 uur: Utrecht

In de laatste bijeenkomst kijk je gezamenlijk terug op wat jullie geleerd en gedaan hebben, en presenteren alle deelnemers hun plannen. Ook kijken we naar het brede perspectief: hoe kunnen we deze ontwikkeling gezamenlijk in de toekomst doorzetten? En wat is nodig in de sector om samen een stap verder te komen als lerende, onderzoekende sector? 

Praktische informatie

Start: 15 februari 2021
Voor wie: bestuurders
Waar: Utrecht en online
Kosten: €975,-

Aanmelden: via deze website