Twee leidraden gepubliceerd vanuit programma Onderwijskansen

In oktober zijn er vanuit het NRO-programma Onderwijskansen twee leidraden gepubliceerd: ‘Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen’ & ‘Onderwijs vanuit hoge verwachtingen’. Hierin is kennis uit onderzoek vertaald naar praktische aanbevelingen door een team van wetenschappers en onderwijsprofessionals.

De leidraden zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen onderzoekers en onderwijsprofessionals. Hierin wordt wetenschappelijke kennis gebundeld over thema’s die belangrijk zijn voor het vergroten van onderwijskansen. Op basis hiervan worden praktische aanbevelingen gegeven.

Leidraad: Onderwijs vanuit hoge verwachtingen

Leerkrachten maken voortdurend keuzes voor leerlingen. Dit gebeurt mede op basis van verwachtingen die zij hebben van individuele leerlingen en over de groep. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op allerlei gegevens en ideeën over de leerling. Soms zijn ze onderbouwd, maar soms berusten ze ook ten dele op intuïtie. Op deze pagina is de leidraad, bijbehorende posters en infographics en activiteiten te downloaden.

Leidraad: Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen

De leidraad ‘Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen’ is gemaakt voor leerkrachten, schoolleiders, intern begeleiders en andere onderwijsprofessionals die hun onderwijs willen onderbouwen met kennis uit onderzoek. De informatie is bedoeld om antwoord te geven op de vraag: Hoe zorg je als leerkracht ervoor dat alle leerlingen de gestelde doelen halen? Op deze pagina is de leidraad, bijbehorende posters en infographics en activiteiten te downloaden.